Over Reinier Roosen

Reinier is initiatiefnemer van Actuarieel Podium en directeur / eigenaar van FTE Actuarieel.

Een Belgisch gat in de Nederlandse pensioendijk

hansjebrinkerWerkgevers die de uitkomsten van de Nederlandse pensioendiscussie niet kunnen of willen afwachten zoeken ‘vluchtroutes’. Regelmatig verschijnen er berichten over Nederlandse bedrijven die hun pensioenen in België willen onderbrengen of dat reeds hebben gedaan. Ruud Junge, vennoot bij Stattler & Waldorff, schetst het hoe en waarom en heeft er een mening over. Lees hier de bijdrage van Ruud.

Vertrouwen in Pensioenfonds centraal

Van DedemDe tijd van een rotsvast vertrouwen in pensioenfondsen hebben we achter ons gelaten. Het gebrek aan vertrouwen bedreigt de continuïteit van ons pensioenstelsel. Wat is het belang van vertrouwen? Hoe maak je vertrouwen waar en hoe bevorder je dit? Coen van Dedem geeft zijn visie hierop. Lees hier het gehele artikel.

Over Van Dedem

Als secretaris van de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen – onder voorzitterschap van Frijns – sprak Van Dedem met vele betrokken uit de pensioensector en daarbuiten over integriteit. Hij linkt integriteit aan vertrouwen en geeft daarmee een nieuwe dimensie aan het begrip integriteit. Van Dedem was een van de sprekers op Actuarisdag 2015. Recent schreef hij samen met Jos Berkemeijer een artikel dat werd gepubliceerd in Pensioen Bestuur & Management. Vanuit zijn organisatie DEDEM biedt hij ondersteuning bij de voorbereiding van besluiten, inventarisatie van de rol van vertrouwen in organisaties en de risico’s die daarbij worden gelopen.

16e editie VSAE congres

VSAEBeste lezer,

Dit jaar zal al weer de zestiende editie van het Actuariaatcongres plaatsvinden.

Zoals sommigen van u reeds weten, streeft het Actuariaatcongres ernaar een fijne lijn te bewandelen tussen het aanbieden van een inhoudelijk uitdagend congres voor zowel de actuariële professional, als tevens de eindfase-student actuariële wetenschappen. Een congres waarbij ervaring en kunde zich vrij mengt met frisse blikken, onder het toeziend oog van vooraanstaande en visionaire sprekers. Ik denk dat de commissie deze traditie uitmuntend heeft nageleefd en dat dit congres de sterke lijn voortzet, die het tot een gegeven hebben gemaakt in de actuariële wereld.

Dit jaar zal het congres in het teken staan van productinnovatie in de actuariële wereld. In navolg van de economische malaise moeten zowel pensioenfondsen als verzekeraars  zich blijven vernieuwen om het hoofd boven water te kunnen houden. ‘Het Vermogen tot Vernieuwen’ zal hierbij essentieel blijken te zijn. Voor een dag zal het Theater Tuschinski te Amsterdam fungeren als platform waarop actuarissen te midden van het art deco hun meningen kunnen delen en discussiëren welke richting het beste ingeslagen kan worden.

Na de afgelopen jaarwisseling is het nieuwe toezichtkader voor verzekeraars in Nederland van kracht geworden en dit zal met de nodige gevolgen gepaard gaan voor de productinnovatie in de verzekeringswereld. Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de individualisering van pensioenen. Zo zal er gekeken worden naar de vermindering in solidariteit door de toename van DC-regelingen en afschaffing van de doorsneepremie systematiek. De vraag is hoe productinnovatie bewerkstelligd kan worden na invoering van Solvency II en hoe de pensioenwereld zich zal ontwikkelen.

U kunt zich bij deze aanmelden via www.actuariaatcongres.nl. Daarnaast kunt u hier de relevante praktische informatie met betrekking tot het congres vinden. Ik hoop op uw kennis, gedachten en creativiteit te kunnen rekenen op 9 maart.

Wessel Schouten, voorzitter Actuariaatcongres 2016

Amba Zeggen Actuaris van het Jaar 2015

PF-29092015-159_iPadTijdens de 4e editie van Actuarisdag is Amba Zeggen AAG, door vakgenoten en een onafhankelijke jury, uitgeroepen tot winnaar van de Actuaris van het Jaar Prijs. Zeggen ontving de prijs uit handen van juryvoorzitter Ronald Latenstein in een uitverkocht Achmea congrescentrum in Zeist. Namens de jury prees Latenstein haar visie op de rol van de actuaris en de overtuigende en verfrissende manier waarop zij de beroepsgroep vertegenwoordigd in het publieke domein.

In haar dankwoord gaf Zeggen aan onverminderd door te gaan met het benadrukken van de verantwoordelijkheid die actuarissen hebben om zich uit te spreken in bijvoorbeeld het pensioendossier. “Onze mening geven en die verdedigen is niet optioneel, met al onze kennis van en betrokkenheid bij dit onderwerp, zijn we het aan onszelf verplicht.” Zeggen is zelfstandig actuaris, riskmanager en docent aan de Amsterdam Business School van de UvA. Elke donderdag verzorgt zij voor de Tros/Avro op radio 1 het financieel/economische nieuws. De andere twee genomineerden voor dit jaar waren Servaas Houben AAG-FIA CFA FRM en Jeroen Tuyp AAG.

PF-29092015-188-bewerkt-2-2_iPadIn de middag stond verder een debatsessie op het programma over ethiek waarin drie door het publiek genomineerde actuarieel talenten in debat gingen met de zaal en de oud winnaars van de Actuaris van het Jaar Prijs. Pim van Diepen MSc AAG (in het midden op de foto) toonde zich het sterkste in het debat en werd door de aanwezigen in de zaal gekozen tot winnaar, hij werd hiermee Actuarieel Talent van het Jaar 2015. De overige genomineerden waren Katrien Antonio en Merijn Schut MSc AAG CFA.

Jaarlijks worden de Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs georganiseerd door het Actuarieel Podium met als doel het verhogen van de maatschappelijke relevantie van actuarissen. Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Actuarieel.

Portret Jan Tamerus

De verkiezingen voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2015 zijn in volle gang. Dat leek ons een mooi moment om stil te staan bij de allereerste winnaar van de prijs in 2012, Jan Tamerus. Actuarieel Podium maakte een gewogen portret waarin diverse mensen die Tamerus van dichtbij meemaakten hun medewerking verleenden. Het is een boeiend verhaal geworden; over een zeer gedreven man die per toeval actuaris werd en uitgroeide tot “één van de pijlers onder het Nederlandse pensioenstelsel”. Lees hier het portret.

Genomineerden bekend

Foto - Actuarisdag - Award 5De genomineerden voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2015 zijn bekend. Het gaat om Jeroen Tuijp AAG, Servaas Houben AAG-FIA en Amba Zeggen AAG. Vanuit het publiek zijn de afgelopen maanden verschillende kandidaten voorgedragen. De jury heeft deze beoordeeld op basis van hun bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid en visie op het vak. Lees verder en stem.

Clarity before Solvency

ClarityVorige maand bracht de AAE een discussion paper uit met als titel: “Clarity before Solvency”. Het paper gaat over de toepassing van marktconsistentie voor Europese pensioenfondsen. Falco Valkenburg was als voorzitter van de werkgroep zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van dit paper. Hij ziet ook nadrukkelijk ‘parallellen met het thema van aankomende Actuarisdag. Zeker in het 2e deel waar meer aandacht wordt gegeven aan de menselijke kant – Comprehension and Conciliation.’ Met dit paper wil de AAE een discussie op gang brengen over een aantal technische issues rondom de toepassing van een marktconsistent framework voor pensioenfondsen. Met daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor de sociale consequenties. Hier kunt u het volledige paper lezen.

 

Haalbaarheidstoets voor pensioenfondsen

Afbeelding-Pensioenresultaat-2Per 1 januari 2015 is het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) van kracht. Onderdeel van het nFTK is een jaarlijks verplichte haalbaarheidstoets. De eerste haalbaarheidstoets moet vóór 1 oktober 2015 zijn ingediend bij DNB.

De haalbaarheidstoets is een stochastische prognose over een periode van 60 jaar. Het pensioenresultaat staat centraal. Het pensioenresultaat geeft aan in hoeverre de verwachte pensioenuitkomsten aansluiten bij de met sociale partners afgesproken ambitie. In de rapportage aan DNB wordt gekeken naar de mediaan en de uitkomst in ‘slecht weer’ scenario’s.

FTE Actuarieel ontwikkelde in nauwe samenwerking met Milliman de tool GENEREUS. GENEREUS kan worden ingezet voor snelle en efficiënte uitvoering van de haalbaarheidstoets. Maar ook voor inzicht in effecten van beleidskeuzes op de generaties van pensioenfondsen. De tool is optimaal te gebruiken bij communicatie naar diverse stakeholders. Onder andere doordat de gegevens automatisch in Excel worden gepresenteerd. GENEREUS is volledig gevalideerd en getest door Milliman. Klik hier voor meer informatie.

Nieuw jurylid Loes de Boer

Foto _ Jurylid _ Loes de BoerBegin maart is Loes de Boer AAG CERA toegevoegd aan de jury van de Actuaris van het Jaar Prijs. De jury zocht vervanging voor Inge van Zon-Zeilstra, die vorig jaar de jury verliet ivm haar buitenlandse activiteiten.

De Boer is Actuaris 2.0 en werkzaam als financieel risicomanager bij De Goudse op het snijvlak van actuariaat, risico- en performance management. Ze heeft passie voor haar vak en ook een stevige visie op de beroepsgroep. Onderwerpen als Enterprise Risk Management gaan haar aan het hart. Ze schreef hier een paper over en bood het AG/AI aan om te helpen de visie erop scherper te formuleren. Van haar mag de beroepsgroep meer op de voorgrond treden en meer een oordeel geven. Ze vraagt zich ook af of het wel verstandig is om zulke zware kwalitatieve vereisten te stellen aan mensen die het vak willen leren als juist ook andere vaardigheden steeds belangrijker worden in het vak.

De jury is verheugd met de komst van De Boer. Voorzitter, Ronald Latenstein, geeft aan dat haar profiel en achtergrond bijdragen aan een goede en afgewogen samenstelling van de jury. De verdere samenstelling van de jury vindt u <<hier>>.