16e editie VSAE congres

VSAEBeste lezer,

Dit jaar zal al weer de zestiende editie van het Actuariaatcongres plaatsvinden.

Zoals sommigen van u reeds weten, streeft het Actuariaatcongres ernaar een fijne lijn te bewandelen tussen het aanbieden van een inhoudelijk uitdagend congres voor zowel de actuariële professional, als tevens de eindfase-student actuariële wetenschappen. Een congres waarbij ervaring en kunde zich vrij mengt met frisse blikken, onder het toeziend oog van vooraanstaande en visionaire sprekers. Ik denk dat de commissie deze traditie uitmuntend heeft nageleefd en dat dit congres de sterke lijn voortzet, die het tot een gegeven hebben gemaakt in de actuariële wereld.

Dit jaar zal het congres in het teken staan van productinnovatie in de actuariële wereld. In navolg van de economische malaise moeten zowel pensioenfondsen als verzekeraars  zich blijven vernieuwen om het hoofd boven water te kunnen houden. ‘Het Vermogen tot Vernieuwen’ zal hierbij essentieel blijken te zijn. Voor een dag zal het Theater Tuschinski te Amsterdam fungeren als platform waarop actuarissen te midden van het art deco hun meningen kunnen delen en discussiëren welke richting het beste ingeslagen kan worden.

Na de afgelopen jaarwisseling is het nieuwe toezichtkader voor verzekeraars in Nederland van kracht geworden en dit zal met de nodige gevolgen gepaard gaan voor de productinnovatie in de verzekeringswereld. Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de individualisering van pensioenen. Zo zal er gekeken worden naar de vermindering in solidariteit door de toename van DC-regelingen en afschaffing van de doorsneepremie systematiek. De vraag is hoe productinnovatie bewerkstelligd kan worden na invoering van Solvency II en hoe de pensioenwereld zich zal ontwikkelen.

U kunt zich bij deze aanmelden via www.actuariaatcongres.nl. Daarnaast kunt u hier de relevante praktische informatie met betrekking tot het congres vinden. Ik hoop op uw kennis, gedachten en creativiteit te kunnen rekenen op 9 maart.

Wessel Schouten, voorzitter Actuariaatcongres 2016