Actuarieel Talent van het Jaar 2018

De Actuarieel Talent van het Jaar Prijs is gericht op Actuariële talenten van maximaal 35 jaar. Ook hier staan zichtbaarheid en visie centraal. Actuarieel professionals die nu al een uithangbord zijn voor de beroepsgroep. Anders dan bij de Actuaris van het Jaar, zullen de actuariële talenten niet worden geïnterviewd door de juryleden, maar gaan ze live met elkaar in debat tijdens Actuarisdag.

Genomineerden

De genomineerden voor dit jaar zijn: Frank van Berkum en Melchior Mattens. Tijdens Actuarisdag op 27 september gaan de beide heren met elkaar in debat, waarna de uitreiking van de Actuarieel Talent van het Jaar 2018 direct aansluitend plaatsvindt.

Frank van Berkum PhD (1988)

Frank is werkzaam als manager bij PwC en specialist op het gebied van sterftemodellering. In 2018 verdedigde hij succesvol zijn proefschrift waarin hij nieuwe – praktisch toepasbare –  modellen voor populatie- en portefeuillesterfte ontwikkelde. Als manager begeleidt Frank bij PwC een aantal junior collega’s omdat hij het belangrijk vindt dat zij zich ontwikkelen, maar ook omdat hij het leuk vindt om zijn kennis te delen. Na het afronden van zijn proefschrift is Frank nog voor een dag in de week verbonden aan de UvA. Hierin probeert hij eerstejaars studenten Econometrie en Actuariaat te enthousiasmeren voor de studie Actuariaat – om zo de toestroom van Actuariaat studenten te waarborgen – en een actieve bijdrage te blijven leveren aan de wetenschap.  Frank is daarnaast actief betrokken bij de actuariële wereld als onderzoeker binnen de AG werkgroep Prognosetafels en als redactielid van het vakblad De Actuaris. Recent gaf hij een presentatie bij het AG over zijn aanpak voor ervaringssterfte. Frank pleitte voor een individuele aanpak die tot nauwkeuriger voorzieningen komt en gebruikt maakt van de toegenomen computerkracht.

Melchior Mattens MsC (1994)

Melchior is werkzaam als Actuaris bij Arcturus, een groeiend actuarieel adviesbureau in Utrecht. Hij houdt zich onder andere bezig met risicomodellering, Solvency II en pricing voor kleine en middelgrote schadeverzekeraars. Melchior past hierbij vernieuwende methodieken toe, waaronder machine learning. Tijdens zijn Econometrie opleiding raakte hij geënthousiasmeerd voor Actuariële wetenschappen, onder meer door de maatschappelijk relevante thema’s die binnen het actuariaat spelen. In 2017 ronde hij zijn masteropleiding Actuarial Science and Mathematical Finance cum laude af en in 2018 de Actuarial Practise Cycle aan de Universiteit van Amsterdam. Met het schrijven van zijn masterscriptie over effecten van klimaatverandering op de opstal- en inboedelverzekeringsmarkt, heeft Melchior een start gemaakt naar een omvangrijker model dat in de praktijk door verzekeraars gebruikt kan gaan worden voor onder meer pricing-doeleinden. Deze scriptie werd in 2017 beloond met de Johan de Wittprijs van het Actuarieel Genootschap. Naast zijn werk als Actuaris is hij in 2018 duoraadslid in de gemeente Zaanstad geworden.