Actuarieel Talent van het Jaar 2019

De Actuarieel Talent van het Jaar Prijs is gericht op Actuariële talenten van maximaal 35 jaar. Ook hier staan zichtbaarheid en visie centraal. Actuarieel professionals die nu al een uithangbord zijn voor de beroepsgroep. Anders dan bij de Actuaris van het Jaar, zullen de actuariële talenten niet worden geïnterviewd door de juryleden, maar presenteren ze zich tijdens Actuarisdag aan het publiek.

Genomineerden

De genomineerden voor dit jaar zijn: Stephan van Stalborch, Timo van der Veen en Linda Vos. Tijdens Actuarisdag op 26 september presenteren de genomineerden zich aan het publiek, waarna de uitreiking van de Actuarieel Talent van het Jaar 2019 direct aansluitend plaatsvindt.

Stephan van Stalborch (1989)

Stephan van Stalborch is senior beleidsmedewerker en actuaris op de afdeling Pensioenbeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als expert is Stephan betrokken geweest bij de totstandkoming van het Pensioenakkoord. Daar borgde hij te midden van het politieke speelveld de actuariële invulling. De komende periode zal Stephan zijn kennis en kwaliteiten inzetten bij de uitwerking van het akkoord en voltooiing van het wetgevingsproces. Verder doceert Stephan geregeld aan de Universiteit van Amsterdam, begeleidt scriptanten en is hij nauw betrokken bij het Actuarieel Genootschap. Een van zijn voordragers schrijft: “Stephan heeft, als adviseur van de minister, een substantiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het pensioenakkoord. Het herijken van de kosten bij lage rente, op initiatief van Stephan, voor de transitie van 100 naar 55 miljard is een belangrijke opening geweest.” Verder worden zijn talent om moeilijke materie simpel uit te leggen genoemd, zijn creativiteit en uitstekende soft skills in een complex speelveld.

Timo van der Veen (1991)

Timo is in 2013 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met een master financiële econometrie. Na zijn master is hij als consultant aan de slag gegaan bij Triple A – Risk Finance, en gaan studeren voor actuaris. Voor, tijdens en na zijn actuariële opleiding was hij al continue bezig om zijn data science vaardigheden bij te spijkeren. Na een intensieve periode als consultant met trajecten bij verschillende verzekeraars koos Timo voor het ondernemerschap en startte Whayle. Hij is van mening dat Actuarissen nog meer dienstbaar moeten zijn aan de business door meer betrokken te zijn bij het oplossen van vraagstukken in de praktijk. Timo helpt opdrachtgevers door goed te luisteren en daarop in te spelen met heldere inzichten uit actuariële modellen en data science. Hij draagt zijn visie uit door te spreken op congressen, actief te zijn bij het AG, artikelen te publiceren en mensen op te leiden bij Whayle. In de voordrachten wordt verder nog zijn vermogen om buiten de gebaande paden te treden geroemd en zijn sterke betrokkenheid bij en inzet voor de actuariële beroepsgroep.

Linda Vos (1986)

Linda Vos behaalde haar master in kwantitatieve finance & actuariële wetenschappen en werd later AAG via de AEMAS in 2014. Vanaf het begin van haar carrière bij PwC in 2012 heeft ze zich beziggehouden met het uitoefenen van het vak van actuaris in de volle breedte, zowel binnen als buiten de verzekeringsindustrie. Daarbij staan haar werkzaamheden veelal in het teken van maatschappelijke relevantie. Zo werkte Linda in Zwitserland 2,5 jaar aan de ontwikkeling van een voorspelmodel voor de effectiviteit van de verschillende beschikbare medicijnen die neurologen voor kunnen schrijven aan MS-patiënten. Dit model en onderzoek vormt een doorbraak in de zorgsector en is toepasbaar voor veel meer ziektebeelden. Haar bijdrage maakte indruk in Nederland. In de voordrachten wordt geschreven “Linda verricht maatschappelijk zeer relevant werk, met toepassing van haar actuariële kennis, op een niet-traditioneel werkgebied voor actuarissen. Ze is een voorloper en uithangbord voor Actuarissen in de wider-fields.” Linda hecht er waarde aan haar ervaringen en kennis te delen en publiceerde daarom diverse artikelen en sprak op meerdere congressen de afgelopen jaren. Daarnaast coacht ze actief collega’s en is ze actief als vrijwilliger in het ‘Giving Back’ programma.