Actuaris van het Jaar 2012

Dr. Jan Tamerus AAG (1953) is master actuaris bij PGGM, beleidsadviseur Actuariaat en ALM van PFZW, namens de vakcentrale MHP lid van de werkgroep pensioenen van de Stichting van de Arbeid en een van de sturende krachten achter het pensioenakkoord. Tijdens de Actuarisdag op 2 oktober jl. is Tamerus uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2012. Ronald Latenstein, voorzitter van de jury, prees hem om zijn visie, durf en vasthoudendheid.

“Met zijn proefschrift Defined Ambition, geeft hij de kaders aan van de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. De aanbevelingen die hij doet in dit proefschrift vertonen grote overeenkomsten met de sleutelelementen uit het recent door de sociale partners gesloten Pensioenakkoord. Niet verwonderlijk omdat Jan een actieve bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit akkoord.” Als voorzitter van de jury sprak Latenstein Tamerus persoonlijk. “Het is een genoegen om met Jan het gesprek aan te gaan. Hij is inspirerend, authentiek en heeft veel gevoel voor solidariteit. Het steekt hem zichtbaar dat hij niet altijd gehoord wordt door de politiek, maar beseft tegelijkertijd dat de weg lang en niet eenvoudig is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.”

Thought Leadership
Latenstein deed in zijn speech tevens een oproep om als actuariële beroepsgroep nadrukkelijker invulling te geven aan Thought Leadership. “Het momentum is nu. De pensioen en verzekeringsmarkt is aan zoveel veranderingen onderhevig dat er alle ruimte is om je als de expert op te werpen. Dat betekent wel dat de beroepsgroep en de individuele actuaris zich moet laten gelden. En ik constateer dat jullie heel erg braaf zijn. Misschien wel te braaf. Laat Jan Tamerus niet de enige roepende zijn!”

Reactie Jan Tamerus
Tamerus, tijdens de uitreiking voor vakantie in Amerika, is zeer verheugd met het winnen van de prijs. “Erg bijzonder om op deze wijze in het zonnetje te worden gezet en mooi om te zien hoe er binnen PGGM en daarbuiten opvolging aan wordt gegeven. Ik denk dat dit de maatschappelijke zichtbaarheid zeker vergroot.” PGGM vond het gepast om Jan publiekelijk te feliciteren en deed dat middels een advertentie in het Financieel Dagblad van 10 oktober. De prijs heeft inmiddels een mooie plek gekregen in huize Tamerus.

Juryrapport Actuaris van het Jaar Prijs 2012

Dr. Jan Tamerus AAG

Voordracht
In de voordrachten wordt vooral Tamerus’ proefschrift Defined Ambition genoemd. Defined Ambition wordt geroemd als goede tussenvorm tussen Defined Contribution en Defined Benefits contracten. Het heeft een positief effect op een aantal (dreigende) problemen waar ons huidige pensioenstelsel mee kampt.

Het publiek ziet Tamerus als gids van de afgelopen decennia en prijst zijn zoektocht naar vernieuwing op het gebied van strategie en beleid ten aanzien van pensioenen.

Het proefschrift van Tamerus is op allerlei relevante en strategische plaatsen terecht gekomen en heeft een wezenlijke bijdrage gehad aan het maatschappelijke debat en bij de beraadslaging en de beleidsvorming van de maatschappelijke partners.

Juryoordeel
De eerste Actuaris van het Jaar Prijs heeft een winnaar van hoog niveau gekregen. Tamerus praat met zeer veel passie en plezier over het vak van Actuaris en over de pensioenmarkt. Hij combineert een brede maatschappelijk blik met oog voor het individu. Hij heeft bewezen een ziener te zijn, een visionair. In zijn proefschrift Defined Ambition geeft hij de kaders aan van de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Tamerus werkte hier vele jaren aan, naast zijn drukke baan en gezinsleven.

Hij is om zijn vakkennis en visie veelgevraagd als adviseur van bijvoorbeeld STAR en vakbonden.

Daarnaast durft Tamerus ook toe te geven, als hij vindt dat hij ergens de boot heeft gemist. Zo is hij achteraf niet even gelukkig met elementen uit het FTK, waarbij hij ook een grote rol speelde in de totstandkoming. Tamerus is een zeer vasthoudend Actuaris en loopt daarbij nog wel eens tegen het probleem aan dat gelijk krijgen iets anders is dan gelijk krijgen. Tamerus is inspirerend, authentiek, heeft een groot gevoel voor solidariteit en is daarmee voor velen een voorbeeld.