Actuaris van het Jaar 2013

Op de landelijke Actuarisdag is Ad Kok uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2013. Dhr. Kok AAG Hon FIA ontving de prijs in verband met zijn jarenlange inspanningen voor de actuariële beroepsgroep, zowel in nationaal als internationaal verband en zijn belangrijke rol in het vernieuwen van de actuariële opleiding in de jaren ‘90. De jury roemde zijn visie en inspanningen die erop gericht zijn om actuarissen klantgerichter te laten denken en handelen. Voor een publiek van ruim 200 actuarissen, overhandigde voorzitter van de jury, Ronald Latenstein van Voorst, de prijs aan de winnaar. Latenstein sprak over de turbulente tijden waar we momenteel mee te maken hebben en de rol die actuarissen daarin op zich zouden moeten nemen.

Dankrede
Kok sloot zich daarbij aan in zijn dankrede. ́Als Actuarissen krijgen we de kans meer naar buiten te treden door uitkomsten te vertalen naar strategie en beleid. De openbare rapportages onder Solvency II worden daarin heel belangrijk. Consultatie daarover vind nu plaats vanuit EIOPA. Laten we daarin onze stem laten horen want de uitkomst daarvan bepaalt of we een gewaardeerd stafmedewerker op de achtergrond worden of dat we gewaardeerd, zichtbaar en onafhankelijk ons werk kunnen doen. ́

De prijs bestond uit een bronzen sculptuur, een oorkonde en de titel Actuaris van het Jaar 2013. De andere twee genomineerden waren Dr. Angela van Heerwaarden AAG en Falco Valkenburg AAG RBA.

Profiel Kok
Kok werkt als onafhankelijk adviseur en actuaris. Hiervoor was hij onder meer partner bij KPMG en Towers Watson en concernactuaris bij Aegon en De Amersfoortse (ASR Nederland). Kok is erelid van Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en erelid (Honorary Fellow) van het Institute and Faculty of Actuaries UK. Hij vervulde jarenlang en vervult nog steeds bestuursfuncties bij onder andere het Actuarieel Genootschap, de Groupe Consultatif en de International Actuarial Association (IAA).Uitreiking 2013

Totstandkoming van de uitslag
De jury van de Actuaris van het Jaar Prijs bestaat uit een afgewogen gezelschap van personen die vanuit verschillende rollen te maken hebben met actuarissen en het actuariële vakgebied. Jaarlijks worden vanuit het publiek actuarissen voorgedragen. De jury beoordeelt deze kandidaten op zaken als bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid, hoe wordt de rol van actuaris ingevuld en visie op het vak. De stem van het publiek telt in belangrijke mate mee in het eindoordeel. Dit jaar stemden ruim 250 vakgenoten op de actuaris van hun keuze.

Genomineerden 2013

Dr. Angela van Heerwaarden AAG (1962)

Van Heerwaarden is senior manager actuarial services bij EY, met als belangrijkste werkveld schade- en inkomensverzekeringen. Daarnaast is zij als programmadirecteur het gezicht van en de drijvende kracht achter het Amsterdam Executive programme in Actuarial Science (AEMAS) aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen het AG was ze onder andere bestuurslid van het Actuarieel Instituut, redactielid van De Actuaris, en voorzitter van de commissie Beroepsprofielen. Van Heerwaarden is Lid van verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en heeft verschillende artikelen en publicaties op haar naam staan.

Voordrachten vanuit het publiek

Van Heerwaarden heeft velen de eerste beginselen van het actuariaat bijgebracht en is al jaren een vraagbaak en ‘katalysator’. Haar bijdrage aan de Actuariaat opleiding, een AEMAS aan de Universiteit van Amsterdam, wordt van grote waarde geacht. Van Heerwaarden zette deze op in een korte tijd. Door deze opleiding is het actuariële werkveld zichtbaarder geworden door met name de uitstekende invulling van de opleiding en de inzet van docenten van buiten. In de opleiding wordt het ontwikkelen van een visie en het bespreken hiervan gestimuleerd en worden dilemma’s open besproken. Hierdoor is een wederkerige relatie ontstaan met het actuariële werkveld. Daarnaast is ze actief, professioneel en zichtbaar binnen het AG en AI (ze speelde een belangrijke rol in het vernieuwen van de opleidingen in de jaren ’90) en op seminars.

Ad Kok AAG Hon FIA (1954)

Kok werkt als onafhankelijk adviseur en actuaris. Hiervoor was hij onder meer partner bij KPMG en Towers Watson en concernactuaris bij Aegon en De Amersfoortse (ASR Nederland). Kok is erelid van Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en erelid (Honorary Fellow) van het Institute and Faculty of Actuaries UK. Hij vervulde jarenlang en vervult nog steeds bestuursfuncties bij onder andere het Actuarieel Genootschap, de Groupe Consultatif en de International Actuarial Association (IAA).

Voordrachten vanuit het publiek

Kok heeft al tientallen jaren veel betekend binnen het AG, de Groupe Consultatif (Europese koepel actuariele verenigingen) en de IAA (wereldkoepel actuariele verenigingen). Daarnaast is hij vanuit verschillende posities bij Amev, Tillinghast en Aegon al gedurende lange tijd een toonaangevende actuaris binnen het actuariële werkveld. Tijdens zijn werkzame tijd bij KPMG heeft hij het actuariaat laten opbloeien. Kok was onder andere voorzitter van het Actuarieel Instituut en speelde een belangrijke rol in het vernieuwen van de opleidingen in de jaren ’90. Kok wordt geroemd om zijn proactieve en ondernemende karakter en zijn internationale blik. Hij is zichtbaar, heeft een visie (verbreding werkveld actuariaat), veel kennis, communiceert gemakkelijk en heeft een enorme drive. Hij is voor meerdere actuarissen een voorbeeld. Kok wordt door oud-collega’s een inspirerend leider genoemd.

Falco Valkenburg AAG RBA (1960)

Valkenburg is altijd werkzaam geweest binnen de actuariële consultancy, voornamelijk als raadgevend actuaris. Zo werkte hij eerder bij Consultas en Bureau Hammer en was hij jarenlang eindverantwoordelijk voor Pensioen binnen Towers Perrin Nederland. Sinds vorig jaar is hij voor zichzelf gestart als adviseur, actuaris en investeerder. Vanaf 1999 representeert hij het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) bij de Groupe Consultatif. Nadat hij 6 jaar voorzitter is geweest van de Investment and Financial Risk Committee is hij nu sinds 2011 voorzitter van de Pensions Committee.

Voordrachten vanuit het publiek

Valkenburg is zeer breed georiënteerd en kijkt verder dan alleen het eigen vakgebied. Hij probeert een brug te slaan. Dit komt goed tot uiting in zijn bijdrage aan de Groupe Consultatif (Europese koepel actuariele verenigingen) waarmee hij enerzijds Nederland vertegenwoordigt in Brussel en anderzijds in Nederland probeert begrip te kweken voor de manier van denken in Europa. Valkenburg blijft in dit dynamische samenspel van verschillende belangen onafhankelijk en maakt duidelijk zijn eigen visie op de materie kenbaar. Naast interviews en publicaties maakt hij veelvuldig gebruik van sociale media, wat zijn zichtbaarheid vergroot. Hij is maatschappelijk betrokken en kijkt verder dan het hier en nu, getuige ook zijn actieve interesse in duurzame energie. Valkenburg laat zijn boodschap ook buiten de strikt actuariële kring horen.