Actuaris van het Jaar 2014

Falco Valkenburg Actuaris van het Jaar 2014

Tijdens de derde Actuarisdag, op 30 september in het Beatrix Theater in Utrecht, is Falco Valkenburg AAG RBA door zijn vakgenoten en een onafhankelijk jury uitgeroepen tot winnaar van de Actuaris van het Jaar Prijs. Valkenburg kreeg de bronzen sculptuur en de oorkonde uitgereikt door juryvoorzitter Ronald Latenstein. De jury prees de wijze waarop Valkenburg zijn rol als Actuaris invult en hoe hij over de grenzen van het vak heen kijkt.

PF-30092014-208-2_iPad

Valkenburg is niet alleen voorzitter van het pensioen comité van de Europese Actuariële vereniging (AAE), maar investeert ook in duurzame energie projecten en zet initiatieven op in het kader van voorlichting over pensioenen. Valkenburg stelde al in een zeer vroeg stadium – jaren voor het uitbreken van de woekerpolis affaire – het gebrek aan transparantie bij beleggingsverzekeringen ter sprake stelde en benaderde hiermee diverse toezichthouders.

In zijn dankrede gaf Valkenburg aan de prijs als een stimulans te zien voor zijn activiteiten en zei dat hij bruggen zal blijven proberen te slaan tussen het actuariaat en andere vakgebieden. De andere twee genomineerden dit jaar waren Jos Berkemeijer AAG en Servaas Houben AAG.

Tijdens de Actuarisdag werd verder gesproken over het thema: “Verzekeringsbranche, wat moeten we ermee?!” Onder andere Ad Kok (oud-Actuaris van het Jaar en erelid van het Actuarieel Genootschap), Ton de Bruin (projectleider van het innovatie lab van het Verbond van Verzekeraars) en Marco Keim (CEO van AEGON) spraken hierover.

Jaarlijks worden de Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs georganiseerd door het Actuarieel Podium met als doel het verhogen van de maatschappelijke relevantie van Actuarissen. Met meer dan 225 deelnemende actuarissen is Actuarisdag inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste actuariële events van het jaar. Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Groep.

Genomineerden 2014

Jos Berkemeijer AAG (1954)

Berkemeijer is een ervaren ondernemer en bestuurder op het gebied van verzekeringen, pensioen, zorg en financiën. Zo was hij onder andere bestuursvoorzitter van de Achmea divisies Pensioenen en Sociale Zekerheid, als ook market leader van Mercer Nederland. Daarnaast was Berkemeijer 4 jaar lang hoofdredacteur van De Actuaris, het magazine van het Actuarieel Genootschap. Hij heeft een duidelijke visie op Risicomanagement, Pensioen, Zorg en ‘Actuaris en Bestuur’ en schrijft hier zeer regelmatig over. Recent startte Berkemeijer een nieuwe onderneming gericht op Riskmanagement.

Voordrachten vanuit het publiek

Berkemeijer wordt een inspirerend rolmodel genoemd. Dit heeft onder andere te maken met de combinatie van enerzijds zijn actuariële kennis en achtergrond en anderzijds zijn ervaring als bestuurder van een grote verzekeraar. Berkemeijer is zeer actief binnen de actuariële gemeenschap. Hij geeft veel lezingen, is juryvoorzitter bij de Johan de Witt prijs en is de oprichter van een actuarieel blog met een zeer groot bereik waar hij onder andere technische zaken als problemen rondom de doorsneesystematiek agendeert, als ook artikelen over de effecten van techniek op het Actuariaat. Berkemeijer was eerder hoofdredacteur van De Actuaris en heeft een duidelijke visie op actuarissen, bestuur en van de rol van actuarissen in nieuwe ontwikkelingen en draagt die heel duidelijk uit. Verder wordt Berkemeijer geroemd om zijn ondernemerschap en zijn gevoel voor de tijdsgeest

Servaas Houben AAG-FI CFA FRM (1980)

Houben studeerde econometrie in Nederland en werkte daarna 4 jaar in de Nederlandse verzekeringswereld. Hierna, werkte hij in Dublin en Londen, voornamelijk op het gebied van Economisch kapitaal en Solvency II. Momenteel is hij hoofd actuariaat bij ENNIA in Curacao. Servaas schrijft regelmatig voor actuariële magazines waaronder De Actuaris, Actuarieel Podium en CFA digest. Hij heeft een goed gelezen eigen blog en is een veelgevraagd spreker op congressen.

Voordrachten vanuit het publiek

Houben wordt een inspirerende en vernieuwende actuaris genoemd. Collega’s zien in hem een voorbeeld. Meerdere malen wordt genoemd dat hij over de grenzen van zijn vak heen kijkt. Houben is zeer internationaal georiënteerd. Hij startte zijn loopbaan in Nederland, werkte in Dublin en Londen en nu in Curacao. In de UK begon het een interest group op het gebied van Economic Capital met succes. Van Houben wordt gezegd dat hij lef heeft, een visie heeft en zichtbaar is. Hij schrijft regelmatig goede opinie stukken en columns voor nationale en internationale vakbladen en heeft een goed gelezen blog. Houben geeft lezing over verschillende onderwerpen op congressen, o.a. het Actuariaat Congress (VSAE) en het AG Jaarcongres. Hij durft ook een kritisch geluid te laten horen. Dit doet hij op een activerende en opbouwende manier. Houben assisteert studenten bij hun kwantitatieve studie richting en probeert kennis en kunde over te brengen.

Falco Valkenburg AAG RBA (1960)

Valkenburg is altijd werkzaam geweest binnen de actuariële consultancy, voornamelijk als raadgevend actuaris. Zo werkte hij eerder bij Consultas en Bureau Hammer en was hij jarenlang eindverantwoordelijk voor Pensioen binnen Towers Perrin Nederland. Sinds vorig jaar is hij voor zichzelf gestart als adviseur, actuaris en investeerder. Vanaf 1999 representeert hij het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) bij de Groupe Consultatif. Nadat hij 6 jaar voorzitter is geweest van de Investment and Financial Risk Committee is hij nu sinds 2011 voorzitter van de Pensions Committee.

Voordrachten vanuit het publiek

Valkenburg is nu voor het tweede jaar vanuit het publiek genomineerd. Hij wordt geroemd om zijn visie en belangrijke bijdrage aan het actuariële werkveld, onder andere door zijn bestuursfunctie in de Actuarial Association of Europe. Valkenburg overstijgt het puur actuariële werkveld qua activiteiten, visie en zichbaarheid. Hij probeert bruggen te slaan tussen het actuariaat en andere vakgebieden, maakt veelvuldig gebruik van sociale media op een relevante manier en durft nieuwe wegen in te slaan met onder andere een duurzaam energie project. Het afgelopen jaar liet hij in een tweetal publicaties in het FD zien dat hij een brede blik heeft en internationaal georiënteerd is. Verder kwam uit de nominaties aan het licht dat Valkenburg al in een zeer vroeg stadium – jaren voor het uitbreken van de woekerpolis affaire – het gebrek aan transparantie bij beleggingsverzekeringen ter sprake stelde en hiermee de toezichthouders benaderde.