Actuaris van het Jaar 2016

Marc Heemskerk verkozen tot Actuaris van het Jaar 2016

Lees hier het bericht.


Genomineerden 2016 bekend

De genomineerden voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2016 zijn bekend. Het gaat om Marc Heemskerk en John Smolenaers. Vanuit het publiek zijn de afgelopen maanden veel kandidaten voorgedragen. De jury heeft deze beoordeeld op basis van hun bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid en visie op het vak. Beide genomineerden scoren volgens de jury zeer hoog op deze aspecten en zijn nu in de running voor Actuaris van het Jaar 2016.

FTE_Actuarisvhjr_2016_PNG

Marc Heemskerk AAG (1968)

marc-heemskerkMarc Heemskerk is sinds 1992 werkzaam in de pensioenwereld. Vanaf dat jaar is hij werkzaam bij Mercer. In zijn huidige functie is hij enerzijds werkzaam als adviseur van een aantal vooraanstaande bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en anderzijds als certificeerder. Marc wordt zowel door klanten als collega’s zeer gewaardeerd voor zijn heldere en duidelijke manier van communiceren, ook als het om complexe zaken als FTK en de haalbaarheidstoets gaat. Hij verplaatst zich uitstekend in zijn publiek en schakelt gemakkelijk tussen bestuur, deelnemers en anderen. Binnen Mercer vervult hij een voortrekkersrol als het gaat om kennisdeling, innovatie en het blijven ontwikkelen van het vakgebied. Dit in combinatie met zijn gezonde dosis aan humor en relativeringsvermogen maakt Marc een voorbeeld voor zijn collega’s.

Marc volgt de actuele pensioenontwikkelingen op de voet en wordt regelmatig gepubliceerd in vakbladen (De Actuaris, PensioenMagazine) en aangehaald door de landelijke media (Trouw, PensioenPro, Financieel Dagblad). Zijn gedachtegoed voor en visie op het nieuwe pensioenstelsel is inmiddels doorgedrongen tot de SER en heeft de aandacht van diverse grote BPF’en. Marc was in 2008 de eerste “TV-actuaris”, als gast in Buitenhof en heeft hiermee de actuariële professie verder op de kaart gezet.

Voor het AG is hij sinds dit jaar blogger, waarop veel positieve reacties zijn gekomen. Marc is voorzitter van de AG-werkgroep “doorsneesystematiek”, die in 2014 haar rapport heeft gepubliceerd. Het rapport kreeg in 2014 veel aandacht en heeft er mede voor gezorgd dat de politiek het AG als materiedeskundige voor de complexe pensioenvraagstukken benadert. Marc was in 2010 genomineerd voor de NPN prijs, in de categorie Uitzonderlijke Bijdrage aan de Pensioenfondssector. Naast zijn werk bij Mercer is Marc docent bij Stichting Pensioenfonds Opleidingen (SPO), onderdeel Financieel Toetsingskader.

John Smolenaers MSc AAG (1977)

john-3John Smolenaers is partner bij Deloitte Benefits & Pension Advisory, onderdeel van Financial Advisory Services. In de dagelijkse praktijk adviseert hij ondernemingen op het gebied van employee benefits en pensioenen. Sinds het afronden van Actuariaat en een minor Recht aan de UvA in 2000 is hij werkzaam in het (brede) pensioen- en arbeidsvoorwaardenveld. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in complexe en strategische verandertrajecten binnen het HR-domein. Zijn vakinhoudelijke passie ligt in het verbinden van studie, zorg, wonen en pensioen binnen het employee benefits pakket en innovatie in het pensioendomein.

John draagt bij aan het maatschappelijk debat middels goede publicaties op het gebied van bijvoorbeeld APF’en en Big Data. Hij schrijft voor De Actuaris en is redactielid bij het vakblad Pensioen & Praktijk. Daarnaast geeft hij goede en inspirerende spreekbeurten over innovatieve thema’s op congressen en is hij zeer actief op Twitter. John is een zeer zichtbare actuaris met een stevige visie die hij ook op een goede manier uitdraagt. Als actuaris loopt hij voorop in het denken over de combinatie pensioen, zorg en wonen. Maar hij kijkt ook over de grenzen van het vak heen en schrijft over robotisering en het toepassen van de actuariële kwaliteiten in andere sectoren dan pensioen alleen. Hij laat hiermee zien dat hij de tijdsgeest goed aanvoelt en de actuariële professie vooruit wil helpen.

Daarnaast was John lid van de commissie Pensioenen van het Actuarieel Genootschap (2008-2013). John was voorzitter van de werkgroep Rentetermijnstructuur van het AG en daarmee co-auteur van het rapport ‘Principes voor de Rentetermijnstructuur – Dé juiste curve bestaat niet’ (2009) en ‘Principes voor de Ultimate Forward Rate’ (2013). Namens het AG nam John deel aan diverse hoorzittingen en rondetafels van de Tweede Kamer en ministeries.