Actuaris van het Jaar 2017

De genomineerden voor Actuaris van het Jaar 2017 zijn weer bekend. Er waren dit jaar vele inzendingen waaruit de jury de afgelopen maanden een keuze heeft gemaakt. Zoals elk jaar gaan we op zoek naar actuarissen die een bijzondere prestatie hebben geleverd en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke zichtbaarheid van de beroepsgroep, een voorbeeld voor anderen. Dit jaar heeft dat geresulteerd in een viertal genomineerden.

drs. Wichert Hoekert AAG (1976)

Wichert is binnen Willis Towers Watson voorzitter van de afdeling Vaktechniek Retirement Solutions (VTRS). Daarnaast is hij lid van het Retirement Leadership Team, met als primaire verantwoordelijkheden kennis, tools en innovatie. Wichert heeft in de afgelopen jaren geparticipeerd in diverse werkgroepen van het Actuarieel Genootschap, waaronder (momenteel) de werkgroep die zich bezighoudt met de afschaffing van de doorsneesystematiek. Als consultant is hij met name werkzaam voor pensioenfondsen, zowel in de rol van adviseur als in de rol van certificerend actuaris.

In de voordrachten worden zijn goede, leesbare en ook opiniërende publicaties geroemd. Daarmee heeft Wichert nadrukkelijk invloed op de gedachtevorming van veel vakgenoten. Hij schroomt niet het debat aan te gaan met vakgenoten van statuur over bijvoorbeeld precaire onderwerpen als de Toekomst van het Pensioenstelsel en evenwichtigheid. ‘Wichert toont zich hiermee een betrokken en visionair denker.’ Zijn collega’s zien hem als ‘een uitzonderlijke en visionaire Actuaris die een duidelijke voorbeeldrol vervult.’ Anderen vinden hem integer en roemen zijn oprechte interesse in mensen.

Ook de media weten Wichert goed te vinden. Hij verschijnt in diverse dag- en vakbladen, zoals het FD, PensioenPro en Pensioenmagazine. ‘Journalisten geven desgevraagd aan dat ze graag met Wichert in gesprek gaan omdat hij altijd helder en begrijpelijk communiceert, en vooral ook omdat hij een mening heeft en bereid is die te geven.’ Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan het actuariële werkveld en vraagt hij op een positieve en constructieve wijze aandacht voor het vakgebied van de actuariële wetenschap.

Servaas Houben MSc, AAG-FIA, CFA, FRM (1980)

Servaas Houben is manager van het actuariaat van verzekeraar ENNIA in Willemstad, Curaçao. Hij studeerde econometrie in Nederland en werkte daar de eerste vier jaar van zijn carrière. Daarna werkt Servaas in Dublin en Londen. Hij schrijft regelmatig voor kranten, CFA digest, op zijn blog en voor (actuariële) magazines.

Servaas werd al twee keer eerder genomineerd voor de Actuaris van het Jaar Prijs. Dit jaar zijn er diverse voordrachten vanuit Curaçao binnengekomen, waar hij sinds 2013 werkzaam is. Servaas wordt geroemd vanwege de belangrijke maatschappelijke rol die hij speelde in het aankaarten van de pensioenproblematiek op Curaçao. Middels diverse publicaties in lokale dagbladen en magazines lokte hij een brede maatschappelijke discussie uit. Hiermee haalde hij onder andere de rekenrente uit de ‘taboesfeer’ en creëerde hij veel meer bewustzijn rondom dit onderwerp op Curaçao.

Servaas is bijzonder zichtbaar in de media en via de Association of Dutch Caribbean Economists, waarvoor hij als secretaris werkt. Hij geeft lezingen en presentaties en deed diverse publicaties over zaken als de praktische toepassing van Big Data en de duurzaamheid van het omslagstelsel. ‘Servaas daagt zijn vakgenoten uit om uit hun comfortzone te stappen.’ Servaas inspireert andere actuarissen op het gebied van ‘inclusiviteit’. Hij omringd zich met bekwame mensen die hij als klankbord betrekt bij zijn eigen activiteiten. Servaas durft zich hierin kwetsbaar op te stellen. ‘Voor een eiland waar samenwerkingen en coöperatie niet altijd vanzelfsprekend zijn, is zijn aanpak van inclusiviteit erg verfrissend en inspirerend.’

Dirk Jonker Msc (1981)

Dirk Jonker is de oprichter van beloningsadvies bedrijf Focus Orange en managing director van de Workforce Reporting & People Analytics oplossing Crunchr, waar hij leiding geeft aan de teams voor data science and development. Al meer dan 10 jaar adviseert hij bedrijven over hoe ze beter gebruik kunnen maken van reporting en analytics op het gebied van personeel. Voordat hij met Focus Orange begon, werkte hij als consultant bij Towers Perrin in New York en Amsterdam.

Dirk is voorgedragen omdat hij met zijn werk bij Crunchr laat zien wat Actuarissen allemaal nog meer te bieden hebben, buiten de standaard verzekerings- en pensioenmarkt. ‘Dirk ging als een van de eersten met big data en data analytics aan de slag en zette hieromheen een succesvol bedrijf op.’ Hij haalde het laatste jaar diverse malen de krantenkoppen als actuaris en zet daarmee de actuaris positief in het licht. Zijn bedrijf Crunchr vervult een belangrijke maatschappelijke functie door arbeidspotentieel beter te ontsluiten door middel van gebruikmaking van big data. ‘Hij voelt de tijdgeest perfect aan, durft ernaar te handelen en is daarmee een voorbeeld voor vele anderen.’

Dirk zet thema’s op de kaart als de privacy van werknemers en de vraag of het ethisch verantwoord is dat een werkgever data van social media gebruikt. In 2014 kreeg Crunchr wereldwijde erkenning door Gartner en in 2015 ontving het financiering van het Randstad Innovation Fund. In 2016 werd Dirk geselecteerd door het Financieel Dagblad als een van de ondernemende toptalenten van Nederland. Hij spreekt geregeld op internationale congressen over Human Capital Management en People Analytics.

Sabijn Timmers-Janssen AAG MBA (1969)

Sabijn Timmers is Chief Risk Officer van Triodos Bank Group, een in Nederland gevestigde Europese bank die bij wil dragen aan een duurzame samenleving. Zij rapporteert aan de CFO en de Raad van Bestuur. Sabijn Timmers trad in mei 2014 in dienst bij Triodos Bank in de nieuwe functie van CRO en is daarmee verantwoordelijk voor credit risk, operational risk, asset liability management, compliance en enterprise risk.

‘Ver voordat er ook maar enigszins sprake was van een bankencrisis en later een kredietcrisis was Sabijn al verantwoordelijk voor Risicomanagement in de board van DBV.’ Ze werkte hier van 1995 tot en met 2009. Sabijn begon als medewerker collectief en werd uiteindelijk statutair directeur en Chief Risk Officer. Volgens een voordrager stond Riskmanagement toen al centraal in het businessmodel van DBV, waarmee Sabijn haar tijd ver vooruit was. Later liep ze weer voorop als voorzitter van de Solvency 2 commissie van het Actuarieel Genootschap en was ze eindverantwoordelijk voor de implementatie van Solvency 2 bij NN voor Benelux. Ze wordt gezien als voorbeeld en als rolmodel.

In 2014 maakte ze de overstap naar de Triodos Bank waar ze vooral streeft naar een transparante invulling van risk management. Haar betrokkenheid bij het actuariële werkveld blijkt uit haar rol als extern deskundige bij het pensioenfonds SPH en als commissaris bij de verzekeraar OG. Door deze nevenfuncties naast haar rol bij Triodos op te pakken wil ze synergie bevorderen in de uitvoering van risk management in de bredere financiële sector. Haar maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit haar lidmaatschap van de financiële commissie van Women in Financial Services, die zich ten doel stelt om ervaren vrouwen die werkzaam zijn in de financiële industrie samen te brengen.