Actuaris van het Jaar 2018

De genomineerden voor Actuaris van het Jaar 2018 zijn bekend. Er waren ook dit jaar weer vele inzendingen waaruit de jury de afgelopen weken een keuze heeft gemaakt. Zoals elk jaar gaan we op zoek naar actuarissen die een bijzondere prestatie hebben geleverd en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke zichtbaarheid van de beroepsgroep, een voorbeeld voor anderen. Dit jaar heeft dat geresulteerd in een drietal genomineerden: Pieter Heesterbeek, Judith Houtepen en Agnes Joseph.

Pieter Heesterbeek (1977)

Pieter HeesterbeekDrs. Pieter Heesterbeek AAG is een senior consultant met diepgaande kennis en ervaring van alle soorten pensioen vraagstukken. Pieter werkt sinds 2007 bij Triple A en is daar eindverantwoordelijk voor de certificeringspraktijk binnen de business line Pensioenen. Daarnaast geeft hij leiding aan diverse projecten, van de bouw van complexe modellen, het runnen van een pensioenbureau tot het adviseren van werkgevers en pensioenfondsbesturen.

In 2018 is Pieter vakcoördinator geworden van het vak “Certificeren van een pensioenfonds” aan de Amsterdam Business School (gelieerd aan de UvA). Hij treedt zelf ook op als vakdocent. Zijn inspanningen bij de Amsterdam Business School worden geroemd in de voordrachten: “Pieter is certificerend actuaris van een lange lijst pensioenfondsen. Toch vond hij tussendoor tijd om eigenhandig het vak ‘Certificeren’ binnen de Actuarial Practice Cycle (laatste fase van de opleiding tot actuaris aan de UvA) volledig opnieuw in te richten. Dat vak is, sinds hij er dit jaar bij betrokken is, het hoogst gewaardeerde vak in de opleiding volgens de feedback van studenten.”

Door zijn heldere manier van doceren en doordat hij de casussen steeds relateert aan zijn ervaring, inspireert hij studenten. Hij heeft een nadrukkelijke voorbeeldrol voor studenten op gebieden als onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en vasthoudendheid. Pieter is goedlachs en benaderbaar voor de mensen met wie hij samenwerkt en is altijd bereid tot discussie over zijn eigen oordeel.

Judith Houtepen (1975)

Judith Houtepen profielfotoDrs. Judith Houtepen MBA AAG werkt sinds 2012 voor Milliman Benelux als senior manager op het gebied van Health. Hier is zij verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de Health praktijk in Nederland. Judith is gespecialiseerd in health en non-life en voert diverse consultancy opdrachten uit op actuarieel en strategisch gebied, van verzekeraars tot overheden in binnen- en buitenland. Ze is met name actief op het vlak van Solvency II, risico verevening en pricing. Judith studeerde in 2001 cum laude af op financiële econometrie en actuariële wetenschappen en volgde ook een internationale MBA-opleiding. In 2012 maakte zij de stap naar het actuariële werkveld en ronde haar postdoctorale AG opleiding cum laude af.

Naast haar baan bij Milliman is Judith docent aan de UvA (Actuarial Practice Cycle), gastdocent bij het AG/AI, zit ze in een werkgroep van het Ministerie van VWS en is ze bestuurslid van de kring zorg bij het AG/AI. De afgelopen twee jaar was ze betrokken bij drie publicaties omtrent het zorgstelsel en Solvency II. Als voorzitter van de werkgroep Risicoverevening heeft zij namens het AG met de position paper ‘De adequaatheid en volledigheid van het risicovereveningsmodel bezien vanuit het actuarieel premiebegrip’ een bijdrage geleverd aan de fundamentele discussie over de toekomst van de Risicoverevening. Judith is een gepassioneerd promoter van de Nederlandse zorg actuaris in ‘the wider fields’.

Voor het APC van de UvA heeft ze een “kwalitatief hoogstaande module” op het gebied van zorgverzekering neergezet. Haar voordragers zeggen verder over haar: “Judith is een bevlogen specialist en docent zorg-actuariaat. Zij weet een actuarieel technisch onderwerp en de maatschappelijke context goed te verweven. Haar enthousiasme gaat er zeker voor zorgen dat meer studenten een stap als zorg-actuaris overwegen.”

Agnes Joseph (1980)

Agnes Joseph profielfotoAgnes Joseph MSc werkt als expert actuary en data scientist bij Achmea. Behoudens een klein uitstapje is ze hier sinds 2004 actief in diverse rollen en bij verschillende entiteiten. Agnes houdt zich bij Achmea onder andere bezig met innovatie op het gebied van productontwikkeling, modelontwikkeling en kennisdeling. Daarnaast zet ze als actuaris wiskundige modellen in om inzicht te bieden in pensioenvraagstukken. Zowel voor de consument, pensioenfondsbestuurders als beleidsmakers. Agnes studeerde af in econometrie, actuariaat en economie.

Sindsdien levert ze een grote bijdrage aan het actuariële werkveld. Ze is een actief lid van vele commissies en werkgroepen, zoals bij de Pensioenfederatie (Actuariaat, Pension Security), IAA (Big Data), AAE (Cashflow Analysis, PEPP) en het Verbond van Verzekeraars (URM). Daarnaast is Agnes een klankbord voor SZW, DNB en AFM, spreekt zij op congressen, is ze docent bij het AI en SPO, verbonden aan Netspar en redactielid bij ‘De Actuaris’. Ze maakt zich hard voor de toekomst van het pensioenstelsel via publicaties, blogs en youtube.

In de voordrachten komt een beeld naar voren van een zeer proactieve, vernieuwende, en stimulerende actuaris die diverse disciplines met elkaar verbindt. “Agnes ontwerpt, presenteert en onderbouwt praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals langlevenrisico, verschuivende pensioenleeftijd, rekenrente, generatie-evenwichtigheid, etc. Ze laat in woord en daad zien wat het is om actuaris te zijn in de breedste zin van het woord.”