Actuaris van het Jaar 2019

De genomineerden voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2019 zijn bekend. De jury heeft alle voordrachten vanuit het publiek bestudeerd en beoordeeld op basis van hun bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid en visie op het vak. Daaruit is dit jaar een viertal aan genomineerden gekomen: Dick Boeijen, Daan Kleinloog, Richard Plat en Gisella van Vollenhoven.

De komenden weken zullen alle genomineerden persoonlijk worden geïnterviewd door de juryleden en krijgt het publiek de mogelijkheid haar stem uit te brengen (zie onder). De uitreiking van de Actuaris van het Jaar Prijs vindt plaats tijdens Actuarisdag op 26 september 2019 in het het congrescentrum van Achmea in Zeist.

Dick Boeijen (1977)

Ir. drs. Dick Boeijen AAG is sinds 2002 in dienst bij PGGM in verschillende actuariële functies. Hij studeerde Technische Wiskunde aan de TU Eindhoven en Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. De laatste jaren is Dick bij PGGM vooral nauw betrokken bij de discussie over de houdbaarheid van het Nederlandse pensioencontract. Hij had en heeft zitting in diverse externe gremia (zoals de SER en de Pensioenfederatie), ambtelijke werkgroepen (ministerie SZW) en wetenschappelijke onderzoeksgroepen (zoals Netspar en het AG). Sinds kort is hij ook extern adviseur bij de vakcentrale VCP, als opvolger van Jan Tamerus, en maakt hij deel uit van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid.

Dick publiceert veel en levert een belangrijke bijdrage aan de discussie rondom het Nederlandse pensioenstelsel. Hij is daarmee ook zeer zichtbaar als actuaris in PensioenPro, het FD en op andere plekken. Dick staat regelmatig op het (publieke) podium bij verschillende organisaties om een toelichting te geven op de discussies rondom de toekomst van ons pensioen. De wijze waarop hij dit doet is zeer vakkundig, hij kent de betreffende pensioenmaterie door en door. “Hij neemt zijn gehoor op een verfrissende en humoristische wijze mee langs de complexe onderwerpen.” “Hij schuwt ferme standpunten zeker niet, maar is ook goed in staat te relativeren en nieuwe en andere ideeën te integreren. In de discussie en uitwisseling met het publiek is hij communicatief sterk en zeer bedreven.” “Dick belichaamt voor de actuariële beroepsgroep een zeer geslaagde combinatie van ‘vorm en vent’, in die zin een uitstekend voorbeeld van de actuaris 2.0.”

Daan Kleinloog (1989)

Drs. Daan Kleinloog AAG werkt ruim 11 jaar in de pensioensector. Sinds 2011 is hij werkzaam bij Sprenkels & Verschuren, waar hij in 2016 (op zijn 26e) partner werd. Daan is actief als actuarieel adviseur van pensioenfondsbesturen, werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden op het gebied van strategisch pensioenbeleid, actuariële aspecten, premie- en toeslagenbeleid. Hij begeleidt organisaties bij strategische vraagstukken op pensioenbeleid, maar is ook actief op het gebied van toekomstdiscussies, APF- en liquidatietrajecten, governance-vraagstukken, ALM-studies, herstelplannen en haalbaarheidstoetsen. Daarnaast houdt Daan zich bezig met de certificering van diverse pensioenfondsen zowel aan de advies- als de certificeringskant. Hij wordt daarin ervaren als “een uitmuntend talent met een krachtig eigen geluid” en als iemand die “nooit zomaar zonder wedervraag iets aanneemt en enorm wordt gewaardeerd door zijn klanten”.

Naast zijn dagelijkse werk is Daan voorzitter van de werkgroep AOW van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Hij leverde een grote bijdrage aan de maatschappelijke discussie over de pensioenleeftijd, AOW en langlevenrisico. Daarnaast wordt Daan in de nominaties geroemd om zijn innovaties op actuariële onderwerpen, zoals de door hem geïntroduceerde ‘Sterftemonitor’. “Daan heeft met zijn Sterftemonitor in de afgelopen periode het actuariële vak bij een groot publiek onder de aandacht weten te brengen.” Door de manier waarop hij het vak uitoefent is hij een inspirerend voorbeeld voor andere actuarissen. Tegelijk heeft hij er met diverse publicaties en artikelen in onder andere het Financieel Dagblad en PensioenPro voor gezorgd dat de beroepsgroep op een positieve, herkenbare manier in het nieuws komt en dat “de actuaris wordt gezien als belangrijke expert”.

Richard Plat (1976)

Dr. Richard Plat AAG RBA is sinds 2011 zelfstandig consultant en eigenaar van het eenmansbedrijf ‘Richard Plat Consultancy’. Hij richt zich op dienstverlening aan verzekeraars, pensioenfondsen, actuariële adviesbureaus en banken. Richard houdt zich onder andere bezig met Solvency 2, Economic Capital, Asset Liability Management, Market Consistent Embedded Value, pricing, hedging, waardering van embedded opties, het (stochastisch) modelleren van marktrisico’s en verzekeringstechnische risico’s, replicating portfolios, Mergers & Acquisitions, IFRS17, IFRS9 en modelvalidatie.

In 2010 rondde Richard zijn proefschrift af met de titel ‘Essays on Valuation and Risk Management for Insurers’. Hierin wordt wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd op verschillende gebieden van waardering en risicomanagement. Diverse artikelen komende uit dit proefschrift zijn gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke Journals, maar zijn daarnaast ook praktisch toepasbaar. Het in één van de artikelen door hem voorgestelde sterftemodel is door de Amerikaanse Society of Actuaries uitgeroepen tot het meest geschikte sterftemodel voor het modelleren van (Amerikaanse) sterftekansen, en is eveneens toegepast in vele andere landen, waaronder India, Zweden en Finland.

Daarnaast heeft hij meerdere artikelen gepubliceerd in praktische vakbladen en is spreker geweest op vele seminars over verschillende onderwerpen. Samen met Katrien Antonio won hij in 2011 de Johan de Witt Prijs voor het artikel: ‘Micro-level Stochastic Loss Reserving’. Ook probeert hij actuarissen te enthousiasmeren voor het toepassen van Data Science en Machine Learning technieken binnen het actuariële werkveld, middels praktische artikelen in De Actuaris en workshops. Tot slot is hij reviewer voor toonaangevende wetenschappelijke Journals en jurylid van de Johan de Witt prijs.

Gisella van Vollenhoven (1970)

Drs. Gisella van Vollenhoven AAG is een ervaren executive en toezichthouder in de financiële sector op het gebied van pensioenen, verzekeren en bankieren. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en recent voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen van ASR (beoogd per 30/10/2019). Hiervoor werkte Gisella bij De Nederlandsche Bank als achtereenvolgens afdelingshoofd Toezicht Pensioenbeleid, Divisiedirecteur Onsite Toezicht Banken en divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen. Gisella studeerde in 1994 af als actuaris (UvA) en begon daarna haar carrière binnen ING Groep en heeft daar vele managementposities bekleed in binnen- en buitenland. Zij was actief in onder meer de gebieden pensioenverzekeringen, productmanagement leven- en schadeverzekeringen, credit risk management en risk modelvalidatie.

Gisella spreek regelmatig op congressen en bijeenkomsten en is zichtbaar in interviews en publicaties. “Ze brengt haar visie en ideeën op directe en verkwikkende wijze naar voren. Vaak nuchter, onomwonden en to the point, met durf.” Naast haar inhoudelijke bijdragen aan het debat over financiële thema’s, zowel vanuit de rol bij haar werkgever (m.n. DNB) als vanuit persoonlijk perspectief, neemt Gisella ook een duidelijk standpunt in over de positie en rol van de actuaris. “Ze vindt dat actuarissen moeten streven naar een actieve en zichtbare rol binnen ondernemingen en organisaties. Zij kunnen veel meer bijdragen dan ze soms zelf denken, dat vraagt een proactieve rol, ook buiten de bekende grenzen van het actuariële domein.” In die zin vervult ze een voorbeeld- en voortrekkersrol voor haar beroepsgenoten en met name voor jongere actuarieel professionals.

Breng uw stem uit

Als elk jaar kunt u stemmen op de Actuaris van uw keuze. Het oordeel van de jury in combinatie met de stemming vanuit het publiek bepaalt de winnaar van de Actuaris van het Jaar Prijs 2019. Stemmen mag maximaal 1 keer per persoon. Er kan gestemd worden tot 25 september, 18:00 uur.

Wie moet volgens u Actuaris van het Jaar 2019 worden?