Actuarisdag 2012

Op 2 oktober 2012 werd de eerste Actuarisdag georganiseerd in het NBC in Nieuwegein. Dr. Jan Tamerus AAG, Master Actuaris bij PGGM, lid van de WRR en het Pensioenbestuur van de Stichting van de Arbeid, is tijdens de Actuarisdag uitgeroepen tot Actuaris van het jaar 2012. Ronald Latenstein, voorzitter van de jury, prees Tamerus om zijn visie, durf en vasthoudendheid. Hier kun je het hele interview met Tamerus zien en het juryrapport lezen.

Thought Leadership
Latenstein deed in zijn speech, voor een zaal van circa 125 belangstellenden, tevens een oproep om als actuariële beroepsgroep nadrukkelijker invulling te geven aan Thought Leadership. ´Het momentum is nu. De pensioen en verzekeringsmarkt is aan zoveel veranderingen onderhevig dat er alle ruimte is om je als de expert op te werpen. Dat betekent wel dat de beroepsgroep en de individuele actuaris zich moet laten gelden. En ik constateer dat jullie heel erg braaf zijn. Misschien wel te braaf. Laat Jan Tamerus niet de enige roepende zijn!´

Actuarisdag
Tijdens de Actuarisdag stonden in de middag verder nog bijdragen van George Möller en Roger Leaven op het programma. Möller betoogde waarom je cijfers niet moet vertrouwen en schetste het belang van morele waarden. Volgens Möller hebben we niet te maken met een financiële crisis, maar met een morele. De oorzaak ligt volgens hem in de te grote afstand tussen productontwikkelaars en de mensen die er uiteindelijk gebruik van maken, waardoor er geen empathie meer is. Laeven schetste de kaders van effectief toezicht en de lacunes in de huidige Solvency II wetgeving. Hij hekelde het waarderen op marktwaarde van risico’s zoals het langlevenrisico, wat volgens hem per definitie onmogelijk is en gaf zijn visie op een beter toezichtskader. In de ochtend werden er inhoudelijke workshops gegeven over uiteenlopende onderwerpen van ‘Integriteit bij pensioenfondsen’ tot ‘Effectieve communicatiestijlen voor Actuarissen’.