Actuarisdag 2013

Uitreiking 2013Ad Kok uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2013

Op de landelijke Actuarisdag is Ad Kok uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2013. Dhr. Kok AAG Hon FIA ontving de prijs in verband met zijn jarenlange inspanningen voor de actuariële beroepsgroep, zowel in nationaal als internationaal verband en zijn belangrijke rol in het vernieuwen van de actuariële opleiding in de jaren ‘90. De jury roemde zijn visie en inspanningen die erop gericht zijn om actuarissen klantgerichter te laten denken en handelen. Voor een publiek van ruim 200 actuarissen, overhandigde voorzitter van de jury, Ronald Latenstein van Voorst, de prijs aan de winnaar. Latenstein sprak over de turbulente tijden waar we momenteel mee te maken hebben en de rol die actuarissen daarin op zich zouden moeten nemen.

Kok sloot zich daarbij aan in zijn dankrede. “Als actuarissen krijgen we de kans meer naar buiten te treden door uitkomsten te vertalen naar strategie en beleid. De openbare rapportages onder Solvency II worden daarin heel belangrijk. Consultatie daarover vindt nu plaats vanuit EIOPA. Laten we daarin onze stem laten horen want de uitkomst daarvan bepaalt of we een gewaardeerd stafmedewerker op de achtergrond worden of dat we gewaardeerd, zichtbaar en onafhankelijk ons werk kunnen doen.”

De prijs bestond uit een bronzen sculptuur, een oorkonde en de titel Actuaris van het Jaar 2013. De andere twee genomineerden waren Dr. Angela van Heerwaarden AAG en Falco Valkenburg AAG RBA.

Kok werkt als onafhankelijk adviseur en actuaris. Hiervoor was hij onder meer partner bij KPMG en Towers Watson en concernactuaris bij Aegon en De Amersfoortse (ASR Nederland). Kok is erelid van Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en erelid (Honorary Fellow) van het Institute and Faculty of Actuaries UK. Hij vervulde jarenlang en vervult nog steeds bestuursfuncties bij onder andere het Actuarieel Genootschap, de Groupe Consultatif en de International Actuarial Association (IAA).

De jury van de Actuaris van het Jaar Prijs bestaat uit een afgewogen gezelschap van personen die vanuit verschillende rollen te maken hebben met actuarissen en het actuariële vakgebied. Jaarlijks worden vanuit het publiek actuarissen voorgedragen. De jury beoordeelt deze kandidaten op zaken als bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid, hoe wordt de rol van actuaris ingevuld en visie op het vak. De stem van het publiek telt in belangrijke mate mee in het eindoordeel. Dit jaar stemden ruim 250 vakgenoten op de actuaris van hun keuze.

Programma

De Actuarisdag stond dit jaar in het teken van de toekomst van het pensioenstelsel. Verschillende sprekers gaven vanuit hun eigen discipline hun visie op dit thema. Onder hen Dr. Jan Tamerus AAG, Master Actuariaat & ALM bij PGGM, Adviseur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Actuaris van het Jaar 2012. Daarnaast gaven Onno Verstegen, lid raad van bestuur van Delta Lloyd, Erik Lutjens, Hoogleraar Pensioenrecht en Jos Berkemeijer AAG, ervaren bestuurder en ondernemer, hun visie op dit actuele thema. Jeroen Koopmans presenteerde het onderzoek dat LCP heeft uitgevoerd naar de uitvoeringskosten van pensioenen wat dezelfde dag werd gepubliceerd.

De Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs worden jaarlijks georganiseerd door het Actuarieel Podium. Het Actuarieel Podium heeft als doelstelling de zichtbaarheid van actuarissen te verhogen en actuarissen te versterken in hun activiteiten. Het Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Groep.

Spreekbeurten

Onno Verstegen geeft zijn visie op wat er nodig is om ons pensioenstelsel toekomst bestendig te maken. Verstegen is lid van de raad van bestuur van Delta Lloyd, werkt al sinds 1995 bij de Delta Lloyd Group en bekleedde eerder de functies van directievoorzitter Leven en directievoorzitter Verzekeringen. Het onderwerp pensioen ligt hem na aan het hart en hij spreekt en schrijft hier regelmatig over. In zijn lezing zal hij stilstaan bij de veranderingen in het stelsel en de keuzes die hierbij genomen moeten worden zoals langer doorwerken, keuzevrijheid en communicatie. <<Download presentatie>>

Jeroen Koopmans maakt op Actuarisdag het onderzoek dat LCP in 2013 deed naar de uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen openbaar. Koopmans geeft een genuanceerd beeld van hoe de sector scoort op dit gebied kijkend naar zaken als kostenratio’s, schaalgrootte, rendementen en kwaliteit. Koopmans is partner bij LCP Nederland en helpt organisaties bij pensioen en financieringsvraagstukken. Koopmans is uitgegroeid tot een autoriteit en werkte mee aan verschillende uitzendingen van Nieuwsuur en Tros Radar in 2012 en 2013 en diverse publicaties van het Financieel Dagblad. <<Download presentatie>>

Jan Tamerus is winnaar van de Actuaris van het Jaar Prijs 2012 en zal spreken over de sterkmakers van ons pensioenstelsel; collectiviteit, solidariteit en risicodeling en hoe deze op een zinvolle manier onderdeel te laten blijven van ons toekomstig pensioenstelsel. Dr. Jan Tamerus AAG is Master Actuariaat & ALM bij PGGM en Adviseur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor de vakcentrale MHP lid van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid en deeltijddocent Pensioenfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam. Jan Tamerus promoveerde in 2011 op Defined Ambition en was een van de sturende krachten achter het nieuwe pensioencontract. <<Download presentatie>>

Erik Lutjens deelt met ons de uitkomsten uit het onderzoek “De houdbaarheid van verplicht gestelde pensioenregelingen” van Monique van der Poel, waarvan Lutjens de promotor was. Is een collectief pensioen eigenlijk wel de beste optie voor de huidige jongeren? Daarnaast zal Lutjens kijken naar de juridische component van aankomende wijzigingen of voorgenomen wijzigingen die momenteel spelen rondom onze pensioenen. Prof. mr. Erik Lutjens is hoogleraar pensioenrecht aan de Vrij Universiteit Amsterdam en participeert in het Expertisecentrum Pensioenrecht. Hij is een absolute autoriteit op dit gebied. <<Download presentatie>>

Jos Berkemeijer geeft zijn visie op de toekomst van het stelsel en staat stil bij de rol van actuarissen in het bestuur van grote financiële instellingen. Jos Berkemeijer AAG, is een ervaren ondernemer en bestuurder op het gebied van verzekeringen, pensioen, zorg en financiën. Zo was hij onder andere bestuursvoorzitter van de Achmea divisies Pensioenen en Sociale Zekerheid, als ook market leader van Mercer Nederland. Daarnaast was Berkemeijer 4 jaar lang hoofdredacteur van De Actuaris, het magazine van het Actuarieel Genootschap. Hij heeft een duidelijke visie op Risicomanagement, Pensioen, Zorg en ‘Actuaris en Bestuur’ en schrijft hier zeer regelmatig over. <<Download presentatie>>

Parallelsessies

Ronde 1

RGA verzorgt een inhoudelijke presentatie over het langlevenrisico en solidariteit. Solidariteit staat momenteel vanaf diverse kanten onder druk. Een van de oorzaken hiervan is het langlevenrisico. Dit risico zou afgedekt kunnen worden, waarmee ons pensioenstelsel toekomstbestendiger wordt en solidariteit niet verder op de proef wordt gesteld. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Wat is de huidige stand van zaken hieromtrent en wat zijn de diverse mogelijkheden? Hiervan wordt een duidelijke beeld geschetst. RGA heeft de impact van een langlevenherverzekering uitgewerkt in een case study voor een pensioenfonds met een lage dekkingsgraad en laat in een scherpe analyse zien wat de voor- en nadelen zijn. RGA is een van de grootste herverzekeraars van de wereld, op het gebied van levensverzekeringen, met bijna $2.9 biljoen aan bestaande levensverzekeringenrisico’s in portefeuille per december 2012. <<Download presentatie>>

Adriaan Wagenaar Kleine Cursus Groot Denken: Innovatief pensioenbeleid door de ogen van een kind. Centraal in deze sessie staat: Ongekende mogelijkheden realiseren in ‘kan niet’-omgevingen. Hoe werkt dat? Welke denkpatronen moeten we doorbreken? Welke nieuwe routines moeten we aanleren? En wat zijn de overeenkomsten tussen kinderen, grote denkers… en jezelf? In deze inspiratiesessie krijgt u inzicht in de drie blinde vlekken waardoor beleidsmakers en bestuurders kansen over het hoofd zien. U leert 3 kwaliteiten die kinderen van nature hebben en succesvolle leiders gebruiken om doorbraken te realiseren. En u krijgt 5 stappen aangereikt om van denken in mogelijkheden een routine te maken in plaats van een toevalstreffer. Adriaan Wagenaar is schrijver van het boek Grote Denkers Kleine Denkers en onder meer initiatiefnemer van Raad van Stuur: kinderen en beleidsmakers werken samen aan oplossingen voor strategische vraagstukken. Wagenaar filosofeert meer dan 15 jaar met kinderen en beleidsmakers over beleidsvraagstukken. <<Download E-Book>>

Els Burger geeft in haar sessie “De kracht van verandering” haar visie op de impact van alle wijzigingen binnen ons pensioenstelsel die op stapel staan. Ze kijkt hierbij naar de mentaliteitsverandering die dit vraagt, maar ook naar de consequenties die alle veranderingen meebrengen voor de wijze waarop we onze pensioenen administreren en de manier waarop we erover communiceren. Burger licht ook toe wat een Actuaris in dit proces kan bijdragen. Els Burger is een inspirerend programmamanager met jarenlange ervaring in grote veranderings- en implementatietrajecten binnen de pensioensector.

Ronde 2

Jacqueline Lommen “Europese ontwikkelingen op pensioengebied; catalyst for change in de Nederlandse pensioensector” Lommen praat ons bij over de ontwikkelingen op pensioengebied binnen Europa. De EU fungeert als een catalyst for change in de Nederlandse pensioensector. Fundamentele veranderingen zijn gaande. Lommen helpt om door de bomen het bos te blijven zien. Wat is de invloed van de EU en hoe zit het nu precies met IORP2 en Solvency2? Hoe staat het met de API/PPI, de grote verplichtstelling en keuzemogelijkheden van uitvoeringsmodellen. Lommen geeft haar visie op de transitie van DB naar DC regelingen en bespreekt het ontstaan van tussenvormen zoals SMART DC en hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden met gebruikmaking van elementen uit het reële contract. Lommen is Directeur Europese Pensioenen bij Robeco en meer dan 25 jaar actief in de institutionele pensioenmarkt. Ze werkte eerder onder andere bij DNB en EIOPA en was in die hoedanigheid betrokken bij de implementatie van de Europese pensioenrichtlijn en de introductie van de Nederlandse PPI pensioeninstelling. <<Download presentatie>>

Hong Tong Wu verzorgt een sessie over ‘De toekomst van het Chinese pensioenstelsel’. Aan bod komen de ontwikkelingen daar, hoe het actuariaat er voor staat en hoe de vrijgestelde markt het land verandert. Hong Tong Wu AAG is een ondernemende Actuaris. Hij vervult interim opdrachten, gaf les op het gebied van risicomanagement, is de voorzitter van CRTV (Chines Radio & TV) en mede-oprichter en partner van het Chinese theehuis Tea’s Delight in Amsterdam. <<Download presentatie>>

Peter de Kuster verzorgt een workshop over “Het Nieuwe Pensioenverhaal”. Vorig jaar gaf De Kuster ook al een zeer goed ontvangen workshop tijdens Actuarisdag. Het Nieuwe Pensioenverhaal laat deelnemers zien hoe zij de richting en financiële zekerheid krijgen die nodig is om het leven te krijgen wat zij werkelijk willen. Te beginnen met nu. Laat u inspireren en verrijk ook uw adviesgesprekken en productontwikkeling. De Kuster mag inmiddels een aantal grote (pensioen)verzekeraars en advies organisaties tot zijn klanten rekenen, waaronder veel multinationals. De Kuster wordt ingeschakeld om denkpatronen te doorbreken, te prikkelen en te inspireren. Hij heeft een aansprekende visie op de pensioenmarkt die hij al jarenlang van binnenuit kent. <<Download presentatie>>