Individuele beleggingspot

Dick StoopIn de discussie rondom het toekomstig pensioenstelsel lijkt er gedeelde visie te ontstaan, we gaan over naar individuele pensioenspaarrekeningen. Daarbij gaan er ook  steeds meer stemmen op om bij een overgang de opgebouwde aanspraken om te zetten in een pensioenkapitaal. Nu zelfs de Pensioenfederatie deze omslag in mindset heeft gemaakt lijkt de weg vrij een dergelijk stelsel met gezwinde spoed sectorbreed te implementeren en daarbij schoon schip te maken met het verleden. Actuaris Dick Stoop waarschuwt in het Financieel Dagblad voor al te snelle conclusies; voordat de omzetting kan worden gemaakt moet de discussie tussen de generaties nog voor eens en voor altijd worden beslecht. Alle bekende aspecten van deze discussie komen daarin terug met daarbij als altijd een centrale plek voor de rekenrente. We zijn benieuwd hoe deze discussie zich ontwikkelt. Lees hier de bijdrage van Dick in het FD.

Back to the Future

back-to-the-future-deloreanOp 11 december a.s. houdt de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) haar jaarlijkse najaarscongres. Het thema is dit jaar: Back to the future: 1985 – 2015 – 2045. Er is een dynamisch programma uitgewerkt.  Net als in de gelijknamige film ga je 30 jaar terug in de tijd én kijk je 30 jaar vooruit. Spreker is onder andere de eerste Actuaris van Jaar Jan Tamerus, Master Actuaris bij PGGM. Hij geeft een lezing over het pensioenstelsel van toen, bezien vanuit het nu. Het congres richt zich verder vooral op de trends en ontwikkelingen, die op ons afkomen en wat die betekenen voor de invulling van onze oudedagsvoorziening.

Dit interessante congres is gratis voor deelnemers van KPS. Ook als je geen deelnemer bent van KPS, heb je de mogelijkheid om met korting het congres bij te wonen en nader kennis te maken met KPS. Klik hier voor meer informatie over het congres en hoe je je kunt inschrijven.

Opleidingen & Workshops

imageIn de vorige nieuwsbrief kondigden we aan workshops en rondetafels te gaan organiseren en te starten met de opzet van een academy. We zijn zeer verheugd te melden dat we daarin stappen hebben gezet. Hieronder volgt een beschrijving van twee workshops waar we inmiddels praktijkervaring mee hebben opgedaan.

Voor de cursussen worden uiteraard PE-punten aangevraagd. Met deze opleidingen kun je nieuwe bagage en energie opdoen om het gesprek over deze onderwerpen in je eigen omgeving aan te gaan. Op deze manier kun je een bijdrage leveren aan de veranderingen waar we als sector voor staan en werken wij aan onze missie om door verbinden, delen en ontwikkelen de rol van actuarissen als risicomanagers en innovators van een duurzame financiële sector te versterken.

Allereerst hebben we een cursus van een dagdeel over “Pensioen in Europa” en wat dit betekent voor de ontwikkeling van het pensioen in Nederland.  Deze interactieve workshop is verdeeld in drie blokken van ongeveer een uur.

In het eerste blok wordt de Europese context neergezet. Aan de orde komen de historie van de EU, de Europese instellingen, de manier waarop besluitvorming tot stand komt en de relatie met de nationale parlementen. Vervolgens worden de Europa 2020 strategie en het Europese pensioenlandschap geschetst.

Het tweede blok gaat over de manier waarop Europa probeert de lidstaten te helpen pensioenuitdagingen te realiseren. Hierin wordt de Europese pensioenfondsenrichtlijn (IORP) uit 2003 behandeld en het nog lopende proces van de herziening. In dat proces zijn het Groenboek en Witboek over adequate, veilige en houdbare pensioenen van de Europese Commissie cruciaal. Hoe dat zit wordt uit de doeken gedaan. In dit blok wordt ook ingegaan op de rol van de Europese toezichthouder op het gebied van pensioenen en verzekeringen, EIOPA.

In het derde en laatste blok gaan we in op grensoverschrijdend pensioenverkeer binnen Europa. Na een aarzelende start is dit inmiddels zeer actueel geworden met de berichten over een aantal Nederlandse bedrijven die hun pensioenen in België willen onderbrengen of dat reeds hebben gedaan. We schetsen het hoe en waarom van deze ontwikkeling. Dit doen we  onder meer aan de hand van een praktijkcasus.

In ontwikkeling is de cursus ‘Verandering van pensioentijdperk’. Dit is een interactieve cursus van een dag waarin de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, veranderingen in arbeidsverhoudingen en (internationale) wet- en regelgeving worden vertaald naar pensioen en omgekeerd. De huidige ontwikkelingen komen aan bod, het lange termijn perspectief en daarnaast en vooral het proces van verandering, de transitie. Het tot nu toe opgebouwde pensioenkapitaal krijgt daarbij speciale aandacht. Hoe kunnen we dat een plek geven in de ‘nieuwe’ wereld?
Een verkorte versie van deze cursus van één tot twee uur hebben we de afgelopen tijd gebruikt bij verschillende kennissessies. Dat sloeg erg aan. De volledige workshop verwachten we medio mei gereed te hebben.

Actuarisdag 2015 bij Achmea

A_Eureko Conference centerAchmea stelt haar congrescentrum in Zeist beschikbaar voor de 4e editie van Actuarisdag op 29 september 2015. We zijn als Actuarieel Podium erg blij met het aanbod van Achmea. Het congrescentrum sluit uitstekend aan bij onze behoeften. Zowel de sfeer als de opzet passen goed. Er zijn ruim voldoende zalen en facilitair is alles er perfect geregeld. Bovendien geeft ons dit de kans om qua bezoekersaantallen weer een beetje te groeien. De plenaire zaal bij Achmea biedt plaats aan bijna 300 bezoekers. Aebe Aalbers, directeur Actuariële Rapportage bij Achmea en zelf actuaris, geeft aan: “Wij zijn als Achmea zeer betrokken bij de markt en bij de actuariële beroepsgroep. We laten dat onder meer zien met het ondersteunen van initiatieven als de Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs.”