Over Jos Berkemeijer

Jos Berkemeijer AAG, is een ervaren ondernemer en bestuurder op het gebied van verzekeringen, pensioen, zorg en financiën. Zo was hij onder andere bestuursvoorzitter van de Achmea divisies Pensioenen en Sociale Zekerheid, als ook market leader van Mercer Nederland.

The 5 Most Popular Nba Jerseys Of All Time

Afbeelding

He can block a DE well enough when engaged solidly though he has his moments when he misses a block and allows speed rushers to blow by him and they often bull rushers to over power him. Summit Bicycles in Burlingame is located at 1031 California Drive and is near the Burlingame CalTrain station. From the local standing position, you may slowly bend your knees to a sitting put. Bottom Line: Philadelphia had more selections than any team inside of 2010 NFL Draft.

Two TE sets may have their appearance shock as to as the oline demonstrated there to be blocking disorders. Whenever they meet up, it explains the best in vancouver canucks jersey china every player and the outcome is always a close one, issue their positions in the standings. It ought to noted that for quite time when the 2001 season, the Horned Frogs uses the field donning purple jerseys with white leg protection. Generate the hudson rodney jersey youth traffic . do after making payment is needing your Steelers jersey to your door method.

But there the bright area for in 1947, for precisely the second time, the Cardinals from Chicago recorded a national championship in the nfl to the Philadelphia Eagles using the fabled ‘Million-Dollar Backfield’. But this can’t blame Colorado Rockies on their own. They made the big plays on San Francisco when they needed to. To date Ruiz possesses the third highest batting average in the NL coming from.354. And to locate the stores near normal retail traffic patterns.

Originally a pitcher could only win the Cy Young Award once. Just jacob markstrom jersey womens several days ago the baseball world was calling the upset of holland over trinidad one of the greatest upsets in sports experience. Philadelphia at Dallas – There’s several repeats of Week 17 games from 2008, oakland raiders jerseys but after the Cowboys were completely undressed in anton rodin jersey womens Philly to end the season last year, how bad do Dallas fans need to return the favor as an approach to close out to begin with regular season in an alternative stadium? Jamal Jackson-C- Jamal Jackson is so to the offensive row.

Easter morning usually starts off along with a bang for most parents. If he to hamilton antonio jersey youth be able to face sites

wholesale jerseys China

like Lefty Grove, Bob Feller, Dizzy Dean or Carl Hubbell on a consistent basis, would that affect his homer total and overall everyday? Rooting for opposite teams is what puts fire in you and your family. After racking up 18 victories in 1964 (his first full mlb season), Lolich won certainly 14 games each season for the next ten extended. Herremans is massive and perfect at either run blocking or pass blocking, for most janikowski sebastian elite jersey of time.

Almost certainly probably provide in man coverage since he gets more familiar and comfy with the Eagles playbook since the Eagles do like to go out of their CB’s michael garteig limited jersey covering their receivers to the own we all know else provides blitzing. And in 1965, Sandy also was crowned first pitcher to win it for that second amount of time. The percentage of home dog winners should they be getting double digits is ridiculous. A few times he dropped some passes and fumbled, etc., last season and throughout this preseason, but he’ll improve.

Where Identify Personalized Ncaa Football Jerseys
Some Strategies To Choose Nice Soccer Jerseys
Complaint About Football Jerseys
My Early Musings Of Sports

Actuariële PensioenCrommunicatie

Opteltechniek 3x2U realiseert het zich misschien nog niet, maar een nieuw vakgebied voor actuarissen is geboren:

Actuariële Opteltechniek

Sta mij toe dat ik u als recent verongelukt docent op dit nieuwe vakgebied, alvast inwijdt in de sacrale actuariële wereld van complexe Optel-algoritmes. Dit nieuwe interessante domein verenigt alle mogelijke actuariële expertises: Leven, Schade, Beleggingen en Risicomanagement. Voor actuarissen van de oude stempel geldt op voorhand een extra waarschuwing: commutatietekens zijn wat anders dan communicatietekens!

Maar laat ik vooraan beginnen bij de wortels waarin dit nieuwe vakgebied is ontstaan:

Het Indexatielabel

Voor diegenen die – net als ik – ‘happy schizofreen’ door het leven gaan omdat zij de negatieve gebeurtenissen uit hun leven permanent uit de hun geheugen wissen, even een korte opfriscursus.

In de Pensioenwet 2007 was bepaald dat de informatie over de toeslagverlening moest plaatsvinden via een kwalitatieve en beeldende maatstaf, het zogenaamde indexatielabel.
Meteen werd er gestart om het concept uit te werken met gerenommeerde wetenschappelijke bureaus en communicatie experts van het eerste uur.

Na een eerste complete mislukte communicatietest op basis van Zeilbootjes, werd uiteindelijk het zogenaamde ‘Muntjes-concept’ ontwikkeld en in de jaren daarna deels ingevoerd. Nadat in 2010 mijn toen 77-jarige moeder me na drie muntjes-uitlegpogingen gerust had gesteld met de woorden: “Ach jongen, ik snap het toch niet, regel jij het maar”, verwees begin 2011 minister Kamp, mede op aangeven van de AFM, het Indexatielabelfiasco definitief naar de plaats waar het hoorde: de prullenbak.

‘Lessons learned’ zou je zeggen! Maar nee, anno 2014 verschijnt daar onomfloerst de

Wet Pensioencommunicatie (WPC)

Wie op de consultatie-internetsite door de 49 merendeels applaus-reacties van bureaus die van deze Wet moeten eten, heenkijkt, komt alras tot de conclusie dat de werkgelegenheid voor actuarissen de komende decennia volledig gegarandeerd is.

Met wat wettelijke halfcitaten zal ik u proberen mee te nemen in de hoofdlijnen van de WPC en de bijbehorende Memorie van Toelichting (MvT)

Doelstellingen Wet pensioencommunicatie
Kern van de Wet is dat de pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, én kan nagaan of dat voldoende is én zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening.

Kijk!.., dat zijn nog eens ambitieuze doelstellingen die ons vakgebied als actuaris in de picture zetten. In doelstelling I, hoeveel pensioen, blinken we met zekerheid al jaren uit. Doelstelling II, of het pensioen voldoende is, kan iedere Nederlander makkelijk zelf vaststellen en beoefenen we als actuarissen al jaren op feestjes en partijtjes. En voor doelstelling III volgen we gewoon een omscholingscursus, want we zijn opgegroeid met zekerheid en niet om deelnemers bang te maken. Als we dan ook nog wettelijk gedwongen worden om grafisch uit te leggen dat de pensioenzekerheid van een 20-jarige met een nominaal pensioen van 20.000 euro (Verwacht) varieert tussen de 10.000 euro (Pessimistisch) en de 40.000 euro (Optimistisch), dan gaat dat laatste zeker lukken. Overigens, na deze risico-bewustzijnsfase van deelnemers zal ongetwijfeld een opstandfase volgen, mogelijk gevolgd door een onverhoopte revolutionaire ontmanteling van ons solidaire pensioensysteem.

Voor het zover is, volgt eerst de Gouden Eeuw van de Actuaris.

Uniforme Rekenmethodiek
In de MvT is namelijk geregeld dat in het pensioenregister de koopkracht en risico’s voor de deelnemer persoonlijk zichtbaar worden aan de hand van drie scenario’s: een optimistisch, een verwacht en pessimistisch scenario. Ik citeer: “Hiervoor is het van belang dat er een uniforme rekenmethodiek wordt ontwikkeld om de koopkracht en risico’s weer te geven en er goed beeldmateriaal en begrijpelijke teksten zijn om de boodschap bij de deelnemer over te brengen”.

Op grond van deze tekst zal het vak van de ‘Actuariële Opteltechniek’ zich verder ontwikkelen. Want als geen ander kunnen wij voor zo’n 7 miljoen werkenden, slapers en gepensioneerden 95%-gebied-Waaiers (sommigen noemen ze ‘Kegels’) van grafische prognoses ontwikkelen die een optelsom zijn van verschillende pensioenen die een deelnemer in zijn leven opbouwt.

Zo geven we mijnheer Jansen inzicht in de prognosesom van zijn AOW, zijn slapende DB regeling met 50% indexatie ambitie waarop hij net is gekort, zijn premievrije DC-regeling uit een vorig dienstverband, zijn kapitaalsverzekering met pensioenclausule, alsmede zijn allernieuwste PPI pensioenpolis op basis van zijn huidige parttime dienstverband.

Oh ja, en dat tellen we dan in het Pensioenregister allemaal even consistent op in een verwacht, optimistisch en pessimistisch scenario. Gelukkig zijn we nog niet klaar als actuarissen, want die pensioeninkomen-optelsom maken we dan ook nog even voor een aantal mogelijk belangrijke gebeurtenissen in het leven van mijnheer Jansen. We noemen er vanwege het gebrek aan actuariële werkgelegenheid alvast een paar: scheiden, arbeidsongeschiktheid, overlijden van de deelnemer of zijn partner en ‘werkloos worden’. In alle gevallen geven we dan in de zijlijn ook nog even aan wat de te nemen maatregelen zijn…. Nu maar hopen dat mijnheer Jansen voor de volledigheid ook nog een hoog-laag variant wil zien en overweegt om met deeltijdpensioen te gaan, anders is het actuarieel gezien toch nauwelijks interessant te noemen.

Om ook op de lange termijn niet verstoken te blijven van actuarieel werk wordt in de MvT opgemerkt dat ook andere dan pensioen-inkomenscomponenten van belang kunnen zijn. Daarvoor moet dan maar een financieel adviseur worden geraadpleegd. De realisatie hiervan valt echter buiten de reikwijdte van dit wetsvoorstel. Gelukkig maar…, ik vroeg me net al af wat ik met de bankspaarpolis en de drie lijfrentepolissen met verschillende expiratiedata van mijnheer Jansen moest doen. Of met zijn niet onaanzienlijke bank- en beleggingsrekening. Om maar niet te spreken over zijn Belgische villa waar inmiddels beslag op ligt en zijn tweede huis op Curaçao dat hij maar niet verkocht krijgt.

Cursus Actuariële Opteltechniek
Tenslotte, mocht u ondertussen interesse hebben gekregen voor de cursus Actuariële Opteltechniek, meld u dan aan. De cursuskosten bedragen slechts € 800 p.p. voor een inhouse dagtraining. Cursisten die een adequate onderbouwde schatting kunnen maken van het aantal mogelijke crommunicatie-combinaties als gevolg van de nieuwe Wet Pensioencommunicatie, kunnen gratis deelnemen. Gelieve uw inzendingen kenbaar te maken op de LinkedIn site van het Actuarieel Genootschap.

Lang leve de Wet PensioenCrommunicatie! – Succes met optellen!

Actuariële Kookkunst

tomatensoepStel u hebt het recept van een vriend gekregen voor een heerlijke ‘Paleo Tomatensoep’. Staat dat recept dan ook garant voor een heerlijke maaltijd?

Ongetwijfeld zult u deze vraag met ‘nee’ beantwoord hebben. De kok die dit recept ter hand neemt, bepaalt namelijk uiteindelijk de kwaliteit en smaak van de maaltijd. Het recept is de partituur en de kok de uitvoerder van het culinaire muziekstuk dat u uiteindelijk op uw bord krijgt.

Hoewel bovenstaand voorbeeld ons logisch in de oren klinkt, blijkt de actuariële kookpraktijk anders. Een paar voorbeelden.

Wat te denken van een ‘schijf van vijf’ asset-mix die op grond van een uitstekende ALM analyse van u, als advies op de bestuurs-ontbijttafel ligt. Staat dit ‘computerrecept’ eigenlijk wel garant voor een gedegen besluit over een passend beleggingsbeleid? Het antwoord op deze vraag kan toch eigenlijk ook niet anders dan ‘nee’ luiden. Uw advies is een statisch advies in een dynamische wereld en de vraag is bovendien nog maar of de uitvoerende vermogensbeheerder, uw recept ‘op smaak’ kan brengen.

De kernvraag is of we ons als beroepsgroep in de rol van ‘technisch experts’ enkel en alleen verantwoordelijk voelen voor het afleveren van het recept voor een op verwachtingswaarden en varianties gebaseerde koude asset-mix salade. Of…, dat we bereid zijn op te treden als ‘risico-regisseur’ in het proces van de totstandkoming van een ‘dynamisch beleggingsbeleid’ op basis van gezonde en gevarieerd onderbouwde asset-mix in de tijd. Overigens, zonder daarbij op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, maar wel met de verplichting om melding te maken van eventuele ‘plofkippen’.

In een gedegen vaststelling van een dynamisch beleggingsbeleid neemt een bestuur beslissingen op basis van het bestuderen van verschillende toekomstige scenario’s. Voor actuarissen betekent dat de uitdaging om naast traditionele ALM veel meer aandacht te besteden aan ‘Economic Risk Management’ (ECRM) modellen. Dat vereist een nauwe samenwerking tussen economen en actuarissen, resulterend in een interactieve bespreking van de ECRM modellen met het bestuur.

Het gaat dan niet om de alom bekende 3 of 4 zogenaamde ‘doormodderachtige’ scenario’s, maar over de invloed op de asset mix en de beleggingsstrategie van veel meer specifiek benoemde economische scenario’s. Scenario’s die helpen bij het vast stellen van de risk appetite en een diepe impact hebben op de samenstelling van de asset mix. Oftewel, scenario’s die antwoord geven op vragen als “Wat gebeurt er als China zich terugtrekt uit Amerikaanse bonds?” of “wat gebeurt er als het US QE programma wordt stopgezet?”.

Net zoals bij de huidige ALM aanpak is daarbij niet zozeer de kwantitatieve uitkomst van het ERM model belangrijk, maar meer de discussie en bredere risicoperceptie die daarvan het gevolg zijn in het besluitvormingsproces van een bestuur en die bijdragen aan een meer weloverwogen en onderbouwd dynamisch beleggingsbeleid. ALM en ERM worden daarmee beslissingsondersteunende instrumenten in de totstandkoming van het uiteindelijke beleggingsbeleid en niet een onbedoeld dictaat dat door een bestuur voor kennisgeving wordt aangenomen, overgenomen en vervolgens geïmplementeerd.

Gelukkig is het eenvoudig te toetsen of u uw ERM of ALM advies ook daadwerkelijk een goed kwalitatief beslissingsdocument is of slechts een hapklare brok. Bood uw advies slechts één optie of werd uw voorstel zonder discussie of aanpassingen overgenomen, dan is – eufemistisch gesteld – uw advies voor verbetering vatbaar…

Een tweede voorbeeld betreft de inhoudelijk uitstekende reactie van onze beroepsgroep door het Koninklijk Actuarieel Genootschap op de door het SZW uitgezette consultatie betreffende het ‘Voorontwerp van wet herziening FTK’.

Ook hier beperken we ons zelf tot de rol van ‘technisch expert’. Als actuariële koks benoemen we in een knap stukje vakwerk alle actuariële ingrediënten van de FTK-maaltijd. Resulterend in een breed gedragen menukaart van een compilatie van adviezen, meningen en standpunten. Wellicht door onze hoge mate van betrokkenheid zijn we met onze reactie voorbijgegaan aan waar een goede kok op let, namelijk de kwaliteit van de ingrediënten.

Zowel de ingrediënten UPO als FTK nieuwe stijl, zijn nog niet getoetst. Dat was impliciet bekend. Maar hadden we niet vooraleerst nadrukkelijk moeten wijzen op het feit dat een reactie op een nieuw kader zonder een globale impactanalyse en zonder dat de communiceerbaarheid getoetst is, hachelijk, onverantwoord en in strijd is met het zorgvuldigheidsprincipe van onze kernwaarden?

Dan de conclusie ‘Dé juiste curve bestaat niet’ van het eveneens uitstekende rapport ‘Principes voor de RTS’ uit 2009. Anno 2013 vertaalt zich deze quote blijkbaar in de onbedoelde uitkomst ‘de verkeerde reële curve bestaat wel’…. Wat is er intussen gebeurd en waarom bieden we niet nadrukkelijker aan om als beroepsgroep actiever te participeren in de wetsvoorbereiding? Dat had in ieder geval kunnen voorkomen dat er nu een reëel kader ligt met een gedrocht van een discontocurve die niet aansluit bij de reële marktrente en bij invoering al in veel gevallen tot een reële korting zal leiden.

Tenslotte is het kortom de vraag of u zich als actuaris wil profileren als receptenschrijver of de regie pakt als actuariële kok. Kiest u voor het laatste, laat dan vooral meer van u horen via het Actuarieel Podium of neem actief deel aan een van de vele interessante commissies van het Actuarieel genootschap. Met uw inzet kunnen we dan de actuariële professie nog beter op de menukaart van de BV Nederland zetten. Laat Nederland genieten van uw kookkunst!

How To Frame Sports Jerseys

Afbeelding

Without the presence of Nebraska defeats, those four teams a new combined record of 42-3. They are very pondering about FIFA world cup also. Get all the stuff that you requirement for the move ready in sight. When he has the ball provides you with hands he runs hard and battles for those extra few inches.

Gameplay: ten.0: The best A.I. system at this point combined more than best puck physics I have ever witnessed makes this game as smooth and flawless as if you’re watching an online game on Tv set. But this can’t blame Colorado Rockies by themselves. The key to the perfect after-party is supplying your guests with a safe fun place unwind or pull it together before heading home to drunk dial-which you can’t really help them with.

Patterson has still a ways to check out become a sound corner and star globe nfl, but his future is bright with the Eagles. One concept to help break Miles Plumlee jersey youth the ice inside the bachelorette party is set up a group story. Coleman has a legitimate shot at making the Eagles a new result of his use special Wholesale Jerseys football teams. After all, no one wants to have fun dull items or fashion accessories. In 2000, the Redskins used five kickers – Eddie Murray, Michael Husted, Kris Heppner, Brett Conway, and Scott Bentley.

mlb dog clothes would be the perfect gift for discharge sports fan and very best four-legged chum. The simple this debate is more political than anything. Since he joined the Eagles right duplicate one book end of preseason, it’ll take quite some time for him to gel with one other lineman/teammates merely be a backup for that first few games. Saturday’s game is designated Senior Day, in which seven seniors will be honored a half-hour before game time, which is set at 6:30pm.

Random Fact:This is the third season in the row where Browns have defeated the defending Super Bowl champions. Tennessee at New England – It is a throwback weekend as six of initial eight AFL franchises face off. Pittsburgh’s recent hot streak has allowed them to climb from the the cellar of the moneyline standings, as the Cleveland Indians assume the ‘top’ identify.

Of course there are others in the mix, but the fact still remains. Baggy jeans and loose jerseys are not complete the good baseball cap. He’s a perfect complement to Jackson and he’ll look to cheap football jerseys have a more impressive role in this offense. In 2008, two belonging to the Redskins’ eight losses were within three points. This finally raises the new age location in Arizona.

So there should be several big games for wide receivers in Week 10, terrifying have got the receivers ranked sustained by that very fact. If your lock out lifts seek Arizona to heavily pursue Kevin Kolb from the Eagles. The ageless Bartolo Colon and Mariano Rivera combined to limit the Sox sluggers to seven hits over nine innings.

The 5 Most Popular Nba Jerseys Of All Time

How To Keep Your Hockey Jerseys Clean
Video Tbt Sports Talk January 31 2011
Teach You How To Avoid Buy Bad Cycling Jerseys
Choosing Quite Best Equipment And Apparel For That Football Team
The Cheap Jerseys Can Bring Me Someything Special
Cheap Jerseys No Shipping Loose Ball Scrum Best Looking Nba Jerseys All Time Which Led To Five Bodies