Vijf PE punten toegekend aan Actuarisdag 2019

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft begin december laten weten dat er vijf PE punten zijn toegekend aan de Actuarisdag 2019. De permanente educatie is nog altijd van belang voor het actuariële speelveld. Zoals het AG zelf aangeeft: “De bevordering van een goede beroepsuitoefening en de kwaliteit daarvan is een taak van de beroepsorganisatie en een taak van ieder individueel lid.
Eén van de vereisten voor een goede beroepsuitoefening is het aantoonbaar op peil houden van de professionaliteit en deskundigheid. Hieraan wordt vormgegeven door een systeem van verplichte Permanente Educatie (PE). PE-activiteiten zijn gericht op het onderhouden en borgen van zowel de titel Actuaris AG als de titel Actuarieel Analist AG en op het bevorderen van een professionele beroepsuitoefening.” Na zorgvuldige beoordeling van de inhoud van de diverse sprekers en parallelsessies tijdens de Actuarisdag is het AG wederom van mening dat deze dag bijdraagt aan de PE filosofie en is tot de beoordeling van vijf PE punten gekomen. De organisatie zorgt ervoor dat voor de kerstperiode alle deelnemers die de PE-lijst hebben getekend de PE punten krijgen toegewezen.

Sfeerimpressie Actuarisdag 2019

« 1 van 3 »

Richard Plat uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2019

Winnaar Richard Plat (links) met Juryvoorzitter Ronald Latenstein

Gisteren tijdens de jaarlijkse Actuarisdag in Zeist is Richard Plat door zijn beroepsgenoten en een vakjury uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2019. Richard werd tijdens de uitreiking door de jury geroemd om zijn ‘diepe en brede kennis van het vakgebied, de grote nationale en internationale impact van zijn onderzoek en publicaties en zijn grote gedrevenheid naar toepasbaarheid’. Richard introduceerde onder andere een sterftemodel dat in de VS werd uitgeroepen tot ‘meest geschikte model’ en inmiddels in meer dan 10 landen wordt gebruikt. De andere genomineerden waren Dick Boeijen, Daan Kleinloog en Gisella van Vollenhoven.

Genomineerden Actuaris van het Jaar, vlnr Dick Boeijen, Gisella van Vollenhoven, Richard Plat en Daan Kleinloog.

Actuarieel Talent van het Jaar
Eerder op de dag werd ook de Actuarieel Talent van het Jaar Prijs uitgereikt. Deze ging dit jaar naar Linda Vos van PwC. Linda maakte diepe indruk op het publiek met haar sterke en zeer persoonlijke presentatie. De afgelopen jaren ontwikkelde ze onder andere een voorspelmodel voor de effectiviteit van beschikbare medicijnen bij MS. Haar onderzoek wordt gezien als een doorbraak in de zorgsector. De andere genomineerden waren Stephan van Stalborch en Timo van der Veen.

Genomineerden Actuarieel Talent van het Jaar, vlnr Lisa Priem als afgevaardigde van Stephan van Stalborch, Linda Vos en Timo van der Veen.

Publieke waardering
De prijzen zijn een initiatief om actuarieel specialisten, die een duidelijke voortrekkersrol vervullen in de profilering van de actuariële beroepsgroep, publiek te waarderen en een platform te bieden ter versterking van hun activiteiten. De jury bestaat uit zeven leden, waaronder Tweede Kamerlid voor de VVD Helma Lodders en staat onder leiding van voorzitter Ronald Latenstein.

Actuarisdag 2019
Het thema van de Actuarisdag 2019 was ‘Modellen aan de Macht’ en ging over de toenemende impact en mogelijkheden van modellen, algoritmen en artificial intelligence en de risico’s en ethische aspecten die daarmee gepaard gaan. Onder andere Agnes Joseph van Achmea, VVD Tweede Kamerlid Jan Middendorp en hoogleraar Antoon Pelsser van de Maastricht University spraken over deze ontwikkelingen.

Actuarisdag 2019

Dit jaar staat de Actuarisdag 2019 gepland op donderdag 26 september 2019. Actuaris van het Jaar 2018, Agnes Joseph, zal de key-note speech verzorgen. We zullen er wederom een leerzame en mooie inspirerende dag van maken. Op deze dag zullen we de Actuaris van het Jaar Prijs en het Actuarieel Talent van het Jaar Prijs uitreiken. Hieronder is meer informatie te vinden over het thema, de sprekers en de dagindeling. Voor het programma zullen wij 6 PE punten aanvragen. De dag zal plaatsvinden bij Achmea te Zeist.

Reserveer 26 september in je agenda en meld je vast aan via de site zodat je de tickets nog kunt bestellen. Deze zijn beperkt beschikbaar, dus wees er snel bij.

Thema: Modellen aan de Macht

Het gebruik van data en modellen neemt exponentieel toe. We zien geweldige toepassingen op het gebied van productontwikkeling, risicomanagement en klanttevredenheid. Maar deze ontwikkeling brengt ook allerlei nieuwe risico’s met zich mee. Modellen zijn vaak zo complex, dat lang niet iedereen ze meer begrijpt. De – correcte – uitkomsten zijn lang niet altijd meer helder te duiden. En wie controleert eigenlijk het zelflerende algoritme? Actuaris van het Jaar, Agnes Joseph geeft haar visie op het thema van dit jaar: “Modellen aan de Macht”. Het gaat over de nieuwe mogelijkheden die data en modellen ons bieden in de praktijk. Maar ook over zelf blijven nadenken en interpreteren in een omgeving die meer en meer is ‘dichtgetimmerd’. Over de vraag of al die extra complexiteit in modellen ook altijd iets toevoegt. Hoe veranderen modellen de rol van de Actuaris? Wat blijft er over? En hoe kunnen we daar beter in worden? Deze en vele andere vragen gaan we proberen te beantwoorden tijdens Actuarisdag 2019.

Dagindeling
08:15 Ontvangst deelnemers
09:00 Start congres | introductie thema
09:30 Spreker: KEYNOTE | Agnes Joseph | Achmea
10:15 Spreker: Stefan Lundbergh | Cardano
11:00 Koffiepauze
11:15 Spreker: Jan Middendorp | VVD
11:45 Uitreiking Actuarieel Talent van het Jaar 2019
12:30 Lunchpauze
13:15 Parallelsessies – ronde 1 – Axini, RGA, Deloitte
14:00 Parallelsessies – ronde 2 – Vivat, Milliman, EY
15:00 Koffiepauze
15:15 Spreker: Antoon Pelsser | Hoogleraar
15:45 Uitreiking Actuaris van het Jaar Prijs 2019
16:15 Afsluiting door dagvoorzitter
16:30 Aangeklede borrel
18:00 Einde congres

Sprekers

Jan Middendorp | Menselijke grip op Algoritmen
Tot ons genoegen zal Tweede Kamerlid Jan Middendorp van de VVD een presentatie komen verzorgen. De heer Middendorp is onder andere woordvoerder Overheid & Digitalisering en lid van de speciale parlementaire commissie “Digitale Toekomst”. Vanuit deze hoedanigheid is hij zeer betrokken bij de maatschappelijke discussies op dit vlak. In 2018 lanceerde Jan een parlementair initiatief over “Online Identiteit en Persoonlijke Data” en in 2019 lanceerde hij een parlementair initiatief over algoritmen: “Menselijke grip op Algoritmen”, met als inzet dat bedrijven en overheden jaarlijks gaan rapporteren of hun algoritmes eerlijk en betrouwbaar zijn. Jan komt toelichten hoe hij kijkt naar dit belangrijke vraagstuk en hoe het toezicht hierop georganiseerd zou kunnen worden.

Stefan Lundbergh | The Enemy Within
Individuen en groepen zien vaak een wereld die er in werkelijkheid niet is. Mensen kunnen in het algemeen slecht omgaan met onzekerheid. Daarom creëren we een model van de werkelijkheid, zodat we weer grip hebben. Maar niet alles is zo voorspelbaar als we denken. We vertrouwen vaak te veel op het model en vergeten ons gezond verstand te gebruiken, waardoor we slechtere beslissingen nemen. Stefan Lundbergh neemt ons uit onze comfortzone en laat zien hoe je om kan gaan met veelvoorkomende biases. Hoe je zoveel mogelijk rationeel blijft denken, hoe je diverse modellen naast elkaar kan zetten en hoe je scenario denken en groepsdynamiek kan gebruiken op een manier dat die vóór je gaan werken. Stefan is dr. in de Economie en directeur van Cardano Insights. Tot voor kort was hij commissaris bij een groot nationaal pensioenfonds in Zweden en in 2017 leidde hij een commissie die een deel van het Zweedse pensioensysteem evalueerde.

Antoon Pelsser | Machine Learning Auditors
“Big data en machines learning zijn hot. Het wordt door velen aangeprezen als wondermiddel dat alle problemen oplost. Maar het is natuurlijk niet waar dat we met machine learning als black box alle problemen kunnen oplossen. Er kleven ook gevaren aan black box modellen, zeker als deze worden gebruikt om beslissingen te nemen die mensen in hun persoonlijke leven raken.” Prof. Dr. Antoon Pelsser HonFIA maakt zich nogal zorgen over deze ontwikkeling. Tegelijkertijd ziet hij kansen voor actuarieel professionals die ‘bij uitstek geschikt zijn om kritisch naar ML-modellen te kijken en deze te beoordelen en te valideren, als Machine Learning Auditors’. Antoon Pelsser is onafhankelijk consultant en professor in de actuariële wetenschappen aan de Maastricht University. Hij heeft gepubliceerd in diverse voorstaande wetenschappelijke tijdschriften en schrijft regelmatig prikkelende columns voor het Actuarieel Genootschap.

Parallelsessies

Gunter Lemmen | Artificial Intelligence & Ethics
Als een zelfrijdende auto in een onvermijdelijk ongeluk terecht komt, welke keuzes maakt het dan en waarom? Artificial Intelligence (AI) stelt ons voor ingewikkelde uitdagingen, zoals het maken van een moreel, ethisch en juridisch verantwoord ‘botsing-algoritme’. Hoe ga je hier als verzekeraar mee om? Welke maatregelen moet je als verzekeraar nemen om jezelf aan je ethisch kader te houden als je gebruik maakt van AI? Waar moet goede model governance aan voldoen? Is de gebruikte data zonder vooroordelen? En hoe vertaalt zich dat concreet in de huidige praktijk bij bijvoorbeeld een onderwerp als dynamic pricing? Gunter Lemmen is werkzaam bij Vivat, waar hij zich onder andere bezighoudt met data management. Hij geeft les aan de interne Vivat Academy over dit onderwerp en spreekt op congressen. Daarnaast volgde hij de opleiding Data Expert aan het JADS. Hij werd gegrepen door AI in combinatie met ethiek en schreef daar een wetenschappelijk paper over.

Sjors Altemühl | Whitebox
Er hangt nog altijd iets van mystiek rondom het thema van machine learning. Veel modellen lijken een black box. Sjors Altemühl legt op een heldere manier uit hoe een aantal van deze algoritmes eigenlijk werken. Vanuit de werking van de technieken vertelt hij vervolgens het eerlijke verhaal over de voor- en nadelen van deze nieuwe type modellen, afgezet tegen klassieke actuariële en statistische methodieken. En tot slot zal hij bespreken in welke situaties machine learning modellen waarde kunnen toevoegen en in welke vooral ook niet. Sjors behaalde zijn master in toegepaste wiskunde aan de Universiteit van Cambridge en is Actuaris AG. Hij werkt bij Milliman als consultant onder andere op het vlak van big data en machine learning en is gastdocent aan de AEMAS op dit vlak.

Axini & FTE | Modellen onder controle
“De huidige gereedschapskist van de Actuaris is veelal gevuld met Excel, Acces en Word. Dit werkt prima voor specificeren en controleren. Voor de onderdelen documentatie, leesbaarheid, geautomatiseerd testen en onderhoud leent de huidige gereedschapskoffer zich minder goed en is op de genoemde onderdelen nog veel vooruitgang te boeken. En in het bijzonder, het is niet mogelijk applicaties te genereren uit tools als Excel. Hoe mooi zou het zijn als je in je gereedschapskist een schaalbare en onderhoudbare oplossing hebt. Dit is wat Axini biedt in haar oplossing.  Specificeren in AMS (Axini Modeling Suite) en hieruit documentatie genereren zonder enige moeite. En hier houdt het niet op. Uit je specificaties (het model) kan je ook de actuarial engine zelf genereren. Of omgekeerd testgevallen om een bestaande actuarial engine volledig geautomatiseerd te testen met een druk op de knop.” Linda de Koter en Machiel van der Bijl nemen jullie mee in onze oplossing en laten zien hoe ze URM in 2 maanden in AMS hebben gemodelleerd. Hoe dat eruitziet en wat je ermee kunt.

Martijn Westra & Yoeri Arnoldus | Exponential Actuary
De opkomst van technologie verandert in een hoog tempo ons toekomstige werk. Banen worden opnieuw gedefinieerd, met daarin een steeds grotere rol voor Machine Learning, AI en Automation. Actuarissen hebben nú de kans om aan te haken op deze dynamische nieuwe rollen die ontstaan. Martijn Westra en Yoeri Arnoldus vertellen over hun werk met Machine Learning en AI binnen de insurance sector en beschrijven concrete cases waarin deze technieken succesvol worden toegepast. O.a. bij het vaststellen van de Solvency Capital Requirement (SCR). Maar het gaat ook over de impact van al deze technieken op het werk van de actuaris. Wat blijft er over en hoe kun je daar zo goed mogelijk op inspelen? Martijn en Yoeri zijn werkzaam bij Deloitte op onder andere het gebied van kwantitatieve risicomodellen. Martijn is daarnaast actief in de commissie Actuarial Data Science van het AG/AI waar hij een bijdrage levert aan het verhogen van de zichtbaarheid en relevantie van de Actuarieel Professional binnen het Data Science domein.

EY | Model Risk Management
De hoeveelheid data die financiële instellingen tot hun beschikking hebben zal blijven toenemen en modelleren zal steeds meer nieuwe toepassingsgebieden zien (bijvoorbeeld d.m.v. machine learning en AI). De toename in de hoeveelheid beschikbare data zal naast nieuwe toepassingsgebieden ook zorgen voor steeds complexere modellen. Dit biedt vele kansen, maar zijn verzekeraars zich ook bewust van de risico’s en hoe deze beheerst kunnen worden? Naast risico’s houden ethische implicaties van big data, machine learning en AI toezichthouders, journalisten en de financiële industrie ook bezig. Dit betekent dat Model Risk Management belangrijker wordt. Steeds meer verzekeraars zien het belang van het beheersen van model risico’s in, maar het heeft ten opzichte van banken minder aandacht en wordt vaak niet structureel opgepakt. Actuarissen kunnen hier een grote rol in spelen. Zij hebben naast de vaardigheden om modellen te bouwen ook diepgaande kennis van de business en risico’s die met modellen samengaan. In de workshop zullen Hayat Douich, Frank de Jonghe en Jeroen Korver hierbij stilstaan.

Chris Falkous | Potentiële sterftetrends in extreme scenario’s 
Chris Falkous gaat het met ons hebben over potentiële sterftetrends in extreme scenario’s. Op welke manier worden deze beïnvloed door medische doorbraken, persoonlijkheid en bijvoorbeeld de perceptie van welzijn? Hoe modelleer je dit? En hoe kunnen waerables hier een rol bij spelen? Chris is een actuaris voor biometrisch onderzoek binnen het Global Research and Data Analytics-team van RGA. Zijn huidige en recente projecten omvatten ratingfactoronderzoek, het beoordelen van sterfte- en morbiditeitstrends, stochastische mortaliteit en morbiditeitsmodellering, het beoordelenvan sterftetrends in extreme scenario’s, medische doorbraken, persoonlijkheid en perceptie van welzijn als drijfveren van mortaliteit, en het gebruik van draagbare technologie in verzekeringen. Voordat hij in 2015 bij RGA kwam werken, was Chris senior consultant bij Towers Watson war hij onder andere werkte aan het modelleren van de stijgende levensverwachting, met een speciale focus op op ziekte gebaseerde modellen. Chris heeft een BA in wiskunde van de Universiteit van Oxford en een MSc in Operations Research van de George Washington University. Hij is Fellow van het Institute and Faculty of Actuaries in het VK.

Spreker Jan Middendorp (2de Kamerlid) en workshop Sjors Altemühl (Milliman)

VVD Tweede Kamerlid Jan Middendorp spreker op Actuarisdag

Het programma van de Actuarisdag is zo goed als rond. Naast toppers uit het bedrijfsleven, hoogleraren en anderen hebben we ook de politiek gevraagd naar haar rol in het snelgroeiende veld van modellen en algoritmen. Tot ons genoegen zal Tweede Kamerlid Jan Middendorp van de VVD een presentatie komen verzorgen. De heer Middendorp is onder andere woordvoerder Overheid & Digitalisering en lid van de speciale parlementaire commissie “Digitale Toekomst”. Vanuit deze hoedanigheid is hij zeer betrokken bij de maatschappelijke discussies op dit vlak. In 2018 lanceerde Jan een parlementair initiatief over “Online Identiteit en Persoonlijke Data” en in 2019 lanceerde hij een parlementair initiatief over algoritmen: “Menselijke grip op Algoritmen”, met als inzet dat bedrijven en overheden jaarlijks gaan rapporteren of hun algoritmes eerlijk en betrouwbaar zijn. Jan komt toelichten hoe hij kijkt naar dit belangrijke vraagstuk en hoe het toezicht hierop georganiseerd zou kunnen worden.

Workshop Sjors Altemühl van Milliman | Whitebox

Er hangt nog altijd iets van mystiek rondom het thema van machine learning. Veel modellen lijken een black box. Sjors Altemühl legt op een heldere manier uit hoe een aantal van deze algoritmes eigenlijk werken. Vanuit de werking van de technieken vertelt hij vervolgens het eerlijke verhaal over de voor- en nadelen van deze nieuwe type modellen, afgezet tegen klassieke actuariële en statistische methodieken. En tot slot zal hij bespreken in welke situaties machine learning modellen waarde kunnen toevoegen en in welke vooral ook niet. Sjors behaalde zijn master in toegepaste wiskunde aan de Universiteit van Cambridge en is Actuaris AG. Hij werkt bij Milliman als consultant onder andere op het vlak van big data en machine learning en is gastdocent aan de AEMAS op dit vlak.

Thema Actuarisdag 2019: Modellen aan de macht

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van data en modellen neemt exponentieel toe. We zien geweldige toepassingen op het gebied van productontwikkeling, risicomanagement en klanttevredenheid. Deze ontwikkeling brengt ook allerlei nieuwe risico’s met zich mee. Modellen zijn vaak zo complex, dat lang niet iedereen ze meer begrijpt. De – correcte – uitkomsten zijn lang niet altijd meer helder te duiden. En wie controleert eigenlijk het zelflerende algoritme? Op 26 september tijdens de 9e editie van de Actuarisdag willen we jullie dieper meenemen in de materie met als thema: Modellen aan de macht.

Sfeerimpressie Actuarisdag 2018

« 1 van 3 »

Agnes Joseph uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2018

Op 27 september is tijdens de jaarlijkse Actuarisdag in Zeist, Agnes Joseph uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2018. De jury roemde haar enorme bijdrage aan de pensioensector. Agnes is Expert Actuary bij Achmea en zet zich met grote passie in om verbeteringen te realiseren als het gaat om pensioen, altijd met het belang van de deelnemers voorop. Ze is in diverse werkgroepen en commissies actief, nationaal en internationaal, spreekt op congressen, publiceert en is actief sparringpartner van SWZ, DNB en AFM.

Juryvoorzitter Ronald Latenstein over de uitslag: “Het lag zeer dicht bij elkaar. De publieksstem is doorslaggevend geweest dit jaar. Agnes haar authenticiteit gecombineerd met passie en eigenzinnigheid maken haar een bijzondere persoon en professional en een terechte winnaar, maar de kwaliteit en passie spatte er bij alle drie de genomineerden vanaf.” De andere genomineerden waren Pieter Heesterbeek van Triple A en Judith Houtepen van Milliman.

De prijs werd uitgereikt in het bijzijn van 300 actuariële vakgenoten in het congrescentrum van Achmea in Zeist tijdens Actuarisdag. De dag stond in het teken van ‘De Actuary of Things.’ Diverse sprekers gingen in op de mogelijkheden en bedreigingen die data en technologie met zich meebrengen, waaronder Dirk Jonker (CEO & Founder van Crunchr), Ron van Oijen (CEO Vivat en Voorzitter van het Actuarieel Genootschap) en Sander Klous (Hoogleraar en partner KPMG).

De Actuaris van het Jaar Prijs is een initiatief om actuarieel specialisten, die een duidelijke voortrekkersrol vervullen in de profilering van de actuariële beroepsgroep, publiek te waarderen en een platform te bieden ter versterking van hun activiteiten. De jury bestaat uit zeven leden, waaronder 2e kamerlid voor de VVD Helma Lodders en staat onder leiding van voorzitter Ronald Latenstein.

Actuarieel Talent van het Jaar

Dit jaar waren er ook weer twee actuarieel talenten genomineerd voor de Actuarieel Talent van het Jaar Prijs 2018: Frank van Berkum – manager bij PwC – en Melchior Mattens – actuaris bij Arcturus. De genomineerden gingen met elkaar en de zaal in debat onder leiding van discussieleider en oud Actuaris van het Jaar, Ad Kok. Diverse casussen rondom big-data, solidariteit en ethiek kwamen aan bod. Aan het einde hiervan koos het publiek Melchior Mattens als winnaar.

Genomineerden 2018

De genomineerden voor Actuaris van het Jaar 2018 zijn bekend. Er waren ook dit jaar weer vele inzendingen waaruit de jury de afgelopen weken een keuze heeft gemaakt. Zoals elk jaar gaan we op zoek naar actuarissen die een bijzondere prestatie hebben geleverd en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke zichtbaarheid van de beroepsgroep, een voorbeeld voor anderen. Dit jaar heeft dat geresulteerd in een drietal genomineerden: Pieter Heesterbeek, Judith Houtepen en Agnes Joseph.

>>Lees hier verder en breng je stem uit<<

>>Schrijf je hier in voor Actuarisdag<<

Thema Actuarisdag 2018 bekend: Actuary of Things

De actuarieel professional beweegt zich steeds meer in een datagedreven universum. We hebben te maken met robotisering, data science, Internet of Things, artificial intelligence, machine learning en blockchain. Wat is de impact van deze ontwikkelingen op onze sector en ons beroep? Wat kun je zelf doen om succesvol te zijn in deze nieuwe wereld? Actuaris van het Jaar en keynote speaker, Dirk Jonker, geeft zijn visie op de actuaris als Analytics Translator. Als één van de nieuwe rollen die aan het ontstaan zijn voor Actuarissen. Het gaat over diepe domeinkennis. Affectie met techniek. Nieuwsgierigheid, entrepreneurial spirit en communicatieve vaardigheden. En even los van alle mooie praatjes en vergezichten: waar staan we nu echt in de sector? Wat doen we vandaag de dag al? Voor welke nieuwe uitdagingen stellen al deze ontwikkelingen ons op het vlak van bijvoorbeeld model risico’s, datakwaliteit en ethiek? Deze en vele andere vragen gaan we beantwoorden tijdens Actuarisdag 2018.

>>Schrijf je hier in voor Actuarisdag<<