Over Reinier Roosen

Reinier is initiatiefnemer van Actuarieel Podium en directeur / eigenaar van FTE Actuarieel.

Besturen, vertrouwen en integriteit

En hoe het faliekant mis kan gaan…

Op 24 mei (vanaf 15.30 uur) verzorgt FTE Actuarieel in Utrecht een workshop voor bestuurders (en directie) van pensioenfondsen.

Thema

De Freule BoekHet besturen van een pensioenfonds of een pensioenuitvoerder is in deze tijd een hele uitdaging. Volatiliteit op financiële markten, een blijvend lage rente en steeds meer (Europese) wet- en regelgeving leggen een grote druk. Daarbij moeten pensioenfondsen en uitvoerders op de kosten letten en zich beraden op hun toekomst. Vanuit toezichthouders en andere stakeholders wordt meer en meer geëist verantwoording af te leggen over het beleid en de uitvoering daarvan. Dit alles heeft grote invloed op de wijze van besturen en hoe om te gaan met thema’s als besluitvorming, vertrouwen en integriteit.

In de workshop “Besturen, vertrouwen en integriteit” gaat een tweetal sprekers hier verder op in. Sameer van Alfen neemt u mee in het verhaal van de Freule. Een tot de verbeelding sprekend verhaal, waarin het bestuurlijk volkomen misging en waaruit belangrijke lessen getrokken kunnen worden. Van Alfen geeft u de hoofdlijnen en deelt zijn conclusies met u vanuit zijn jarenlange research en talloze gesprekken met betrokken bestuurders en andere stakeholders.

Coen van Dedem geeft u daarna praktische handvatten om vertrouwen, integriteit en besluitvormingsprocessen te verbeteren. Hoe ga je om met verandering, druk van buitenaf, ethiek en dilemma’s? Hoe zorg je dat het in een vergadering gaat om het uitwisselen van gedachten en niet van stellingen? Van Dedem coachte reeds diverse besturen en individuele bestuurders in dit proces en zijn aanpak heeft zich bewezen in de praktijk.

Wij zorgen voor een gezellige en goed verzorgde setting waarin u met gelijkgestemde collega-bestuurders van gedachten kunt wisselen in een ontspannen sfeer. Na afloop krijgt u het boek De Freule mee naar huis.

Details

Doelgroep: pensioenfondsbestuurders en directie uitvoering
Maximaal aantal deelnemers: 12 (excl. organisatie)
Kosten: leden van Actuarieel Podium en relaties van FTE Groep participeren kosteloos.
PE punten: de workshop wordt aangemeld voor het PE punten programma van het AG/AI.
Opzet / programma:

  • Ontvangst met koffie en wat lekkers
  • Korte introductie en uitleg over de workshop
  • Spreker Sameer van Alfen (ongeveer 1 uur)
  • Korte pauze
  • Spreker Coen van Dedem (ongeveer 1 uur)
  • Borrel en napraten (einde programma tussen 18.30 en 19.00)

Over Sameer van Alfen

SameerVan Alfen schreef jarenlang als journalist over de financiële wereld bij de Financiële Telegraaf en FD Pensioen Pro. In 2011 werd zijn aandacht getrokken door een maatschappelijke debacle en een miljoenenverlies in de gemeente Veenendaal. Van Alfen deed hier jarenlang onderzoek naar naast zijn baan en schreef hier uiteindelijk het goed ontvangen boek: “De Freule; Het verhaal van de verdwenen miljoenen” over. Inmiddels is van Alfen fulltime onderzoeksjournalist en uitgever. De Freule bevat een aantal essentiële tips over goed bestuur, vertrouwen, samenwerking, integriteit en de absolute noodzaak voor bestuurders om te begrijpen waar ze mee bezig zijn en hun adviseurs te bevragen en te challengen. Diverse lezers geven aan dat ‘De Freule een boek is dat eigenlijk elke bestuurder in Nederland moet lezen.’

Over Coen van Dedem

Van DedemVan Dedem is een autoriteit op het gebied van governance, vertrouwen en integriteit. Als secretaris van de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen – onder voorzitterschap van Jean Frijns – sprak Van Dedem met vele betrokken uit de pensioensector en daarbuiten over integriteit. Hij linkt integriteit aan vertrouwen en geeft daarmee een nieuwe dimensie aan het begrip integriteit. Van Dedem geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp en recent schreef hij samen met Jos Berkemeijer een artikel over governance bij pensioenfondsen dat werd gepubliceerd in Pensioen Bestuur & Management. Vanuit zijn organisatie DEDEM biedt hij ondersteuning bij de voorbereiding van besluiten, inventarisatie van de rol van vertrouwen in organisaties en de risico’s die daarbij worden gelopen.

Aanmelding

Om u aan te melden stuurt u een korte mail met uw contactgegevens naar info@actuarieelpodium.nl

Een Belgisch gat in de Nederlandse pensioendijk

hansjebrinkerWerkgevers die de uitkomsten van de Nederlandse pensioendiscussie niet kunnen of willen afwachten zoeken ‘vluchtroutes’. Regelmatig verschijnen er berichten over Nederlandse bedrijven die hun pensioenen in België willen onderbrengen of dat reeds hebben gedaan. Ruud Junge, vennoot bij Stattler & Waldorff, schetst het hoe en waarom en heeft er een mening over. Lees hier de bijdrage van Ruud.

Vertrouwen in Pensioenfonds centraal

Van DedemDe tijd van een rotsvast vertrouwen in pensioenfondsen hebben we achter ons gelaten. Het gebrek aan vertrouwen bedreigt de continuïteit van ons pensioenstelsel. Wat is het belang van vertrouwen? Hoe maak je vertrouwen waar en hoe bevorder je dit? Coen van Dedem geeft zijn visie hierop. Lees hier het gehele artikel.

Over Van Dedem

Als secretaris van de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen – onder voorzitterschap van Frijns – sprak Van Dedem met vele betrokken uit de pensioensector en daarbuiten over integriteit. Hij linkt integriteit aan vertrouwen en geeft daarmee een nieuwe dimensie aan het begrip integriteit. Van Dedem was een van de sprekers op Actuarisdag 2015. Recent schreef hij samen met Jos Berkemeijer een artikel dat werd gepubliceerd in Pensioen Bestuur & Management. Vanuit zijn organisatie DEDEM biedt hij ondersteuning bij de voorbereiding van besluiten, inventarisatie van de rol van vertrouwen in organisaties en de risico’s die daarbij worden gelopen.

16e editie VSAE congres

VSAEBeste lezer,

Dit jaar zal al weer de zestiende editie van het Actuariaatcongres plaatsvinden.

Zoals sommigen van u reeds weten, streeft het Actuariaatcongres ernaar een fijne lijn te bewandelen tussen het aanbieden van een inhoudelijk uitdagend congres voor zowel de actuariële professional, als tevens de eindfase-student actuariële wetenschappen. Een congres waarbij ervaring en kunde zich vrij mengt met frisse blikken, onder het toeziend oog van vooraanstaande en visionaire sprekers. Ik denk dat de commissie deze traditie uitmuntend heeft nageleefd en dat dit congres de sterke lijn voortzet, die het tot een gegeven hebben gemaakt in de actuariële wereld.

Dit jaar zal het congres in het teken staan van productinnovatie in de actuariële wereld. In navolg van de economische malaise moeten zowel pensioenfondsen als verzekeraars  zich blijven vernieuwen om het hoofd boven water te kunnen houden. ‘Het Vermogen tot Vernieuwen’ zal hierbij essentieel blijken te zijn. Voor een dag zal het Theater Tuschinski te Amsterdam fungeren als platform waarop actuarissen te midden van het art deco hun meningen kunnen delen en discussiëren welke richting het beste ingeslagen kan worden.

Na de afgelopen jaarwisseling is het nieuwe toezichtkader voor verzekeraars in Nederland van kracht geworden en dit zal met de nodige gevolgen gepaard gaan voor de productinnovatie in de verzekeringswereld. Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de individualisering van pensioenen. Zo zal er gekeken worden naar de vermindering in solidariteit door de toename van DC-regelingen en afschaffing van de doorsneepremie systematiek. De vraag is hoe productinnovatie bewerkstelligd kan worden na invoering van Solvency II en hoe de pensioenwereld zich zal ontwikkelen.

U kunt zich bij deze aanmelden via www.actuariaatcongres.nl. Daarnaast kunt u hier de relevante praktische informatie met betrekking tot het congres vinden. Ik hoop op uw kennis, gedachten en creativiteit te kunnen rekenen op 9 maart.

Wessel Schouten, voorzitter Actuariaatcongres 2016

Amba Zeggen Actuaris van het Jaar 2015

PF-29092015-159_iPadTijdens de 4e editie van Actuarisdag is Amba Zeggen AAG, door vakgenoten en een onafhankelijke jury, uitgeroepen tot winnaar van de Actuaris van het Jaar Prijs. Zeggen ontving de prijs uit handen van juryvoorzitter Ronald Latenstein in een uitverkocht Achmea congrescentrum in Zeist. Namens de jury prees Latenstein haar visie op de rol van de actuaris en de overtuigende en verfrissende manier waarop zij de beroepsgroep vertegenwoordigd in het publieke domein.

In haar dankwoord gaf Zeggen aan onverminderd door te gaan met het benadrukken van de verantwoordelijkheid die actuarissen hebben om zich uit te spreken in bijvoorbeeld het pensioendossier. “Onze mening geven en die verdedigen is niet optioneel, met al onze kennis van en betrokkenheid bij dit onderwerp, zijn we het aan onszelf verplicht.” Zeggen is zelfstandig actuaris, riskmanager en docent aan de Amsterdam Business School van de UvA. Elke donderdag verzorgt zij voor de Tros/Avro op radio 1 het financieel/economische nieuws. De andere twee genomineerden voor dit jaar waren Servaas Houben AAG-FIA CFA FRM en Jeroen Tuyp AAG.

PF-29092015-188-bewerkt-2-2_iPadIn de middag stond verder een debatsessie op het programma over ethiek waarin drie door het publiek genomineerde actuarieel talenten in debat gingen met de zaal en de oud winnaars van de Actuaris van het Jaar Prijs. Pim van Diepen MSc AAG (in het midden op de foto) toonde zich het sterkste in het debat en werd door de aanwezigen in de zaal gekozen tot winnaar, hij werd hiermee Actuarieel Talent van het Jaar 2015. De overige genomineerden waren Katrien Antonio en Merijn Schut MSc AAG CFA.

Jaarlijks worden de Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs georganiseerd door het Actuarieel Podium met als doel het verhogen van de maatschappelijke relevantie van actuarissen. Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Actuarieel.

Portret Jan Tamerus

De verkiezingen voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2015 zijn in volle gang. Dat leek ons een mooi moment om stil te staan bij de allereerste winnaar van de prijs in 2012, Jan Tamerus. Actuarieel Podium maakte een gewogen portret waarin diverse mensen die Tamerus van dichtbij meemaakten hun medewerking verleenden. Het is een boeiend verhaal geworden; over een zeer gedreven man die per toeval actuaris werd en uitgroeide tot “één van de pijlers onder het Nederlandse pensioenstelsel”. Lees hier het portret.

Genomineerden bekend

Foto - Actuarisdag - Award 5De genomineerden voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2015 zijn bekend. Het gaat om Jeroen Tuijp AAG, Servaas Houben AAG-FIA en Amba Zeggen AAG. Vanuit het publiek zijn de afgelopen maanden verschillende kandidaten voorgedragen. De jury heeft deze beoordeeld op basis van hun bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid en visie op het vak. Lees verder en stem.

Clarity before Solvency

ClarityVorige maand bracht de AAE een discussion paper uit met als titel: “Clarity before Solvency”. Het paper gaat over de toepassing van marktconsistentie voor Europese pensioenfondsen. Falco Valkenburg was als voorzitter van de werkgroep zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van dit paper. Hij ziet ook nadrukkelijk ‘parallellen met het thema van aankomende Actuarisdag. Zeker in het 2e deel waar meer aandacht wordt gegeven aan de menselijke kant – Comprehension and Conciliation.’ Met dit paper wil de AAE een discussie op gang brengen over een aantal technische issues rondom de toepassing van een marktconsistent framework voor pensioenfondsen. Met daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor de sociale consequenties. Hier kunt u het volledige paper lezen.

 

Haalbaarheidstoets voor pensioenfondsen

Afbeelding-Pensioenresultaat-2Per 1 januari 2015 is het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) van kracht. Onderdeel van het nFTK is een jaarlijks verplichte haalbaarheidstoets. De eerste haalbaarheidstoets moet vóór 1 oktober 2015 zijn ingediend bij DNB.

De haalbaarheidstoets is een stochastische prognose over een periode van 60 jaar. Het pensioenresultaat staat centraal. Het pensioenresultaat geeft aan in hoeverre de verwachte pensioenuitkomsten aansluiten bij de met sociale partners afgesproken ambitie. In de rapportage aan DNB wordt gekeken naar de mediaan en de uitkomst in ‘slecht weer’ scenario’s.

FTE Actuarieel ontwikkelde in nauwe samenwerking met Milliman de tool GENEREUS. GENEREUS kan worden ingezet voor snelle en efficiënte uitvoering van de haalbaarheidstoets. Maar ook voor inzicht in effecten van beleidskeuzes op de generaties van pensioenfondsen. De tool is optimaal te gebruiken bij communicatie naar diverse stakeholders. Onder andere doordat de gegevens automatisch in Excel worden gepresenteerd. GENEREUS is volledig gevalideerd en getest door Milliman. Klik hier voor meer informatie.