Besturen, vertrouwen en integriteit

En hoe het faliekant mis kan gaan…

Op 24 mei (vanaf 15.30 uur) verzorgt FTE Actuarieel in Utrecht een workshop voor bestuurders (en directie) van pensioenfondsen.

Thema

De Freule BoekHet besturen van een pensioenfonds of een pensioenuitvoerder is in deze tijd een hele uitdaging. Volatiliteit op financiële markten, een blijvend lage rente en steeds meer (Europese) wet- en regelgeving leggen een grote druk. Daarbij moeten pensioenfondsen en uitvoerders op de kosten letten en zich beraden op hun toekomst. Vanuit toezichthouders en andere stakeholders wordt meer en meer geëist verantwoording af te leggen over het beleid en de uitvoering daarvan. Dit alles heeft grote invloed op de wijze van besturen en hoe om te gaan met thema’s als besluitvorming, vertrouwen en integriteit.

In de workshop “Besturen, vertrouwen en integriteit” gaat een tweetal sprekers hier verder op in. Sameer van Alfen neemt u mee in het verhaal van de Freule. Een tot de verbeelding sprekend verhaal, waarin het bestuurlijk volkomen misging en waaruit belangrijke lessen getrokken kunnen worden. Van Alfen geeft u de hoofdlijnen en deelt zijn conclusies met u vanuit zijn jarenlange research en talloze gesprekken met betrokken bestuurders en andere stakeholders.

Coen van Dedem geeft u daarna praktische handvatten om vertrouwen, integriteit en besluitvormingsprocessen te verbeteren. Hoe ga je om met verandering, druk van buitenaf, ethiek en dilemma’s? Hoe zorg je dat het in een vergadering gaat om het uitwisselen van gedachten en niet van stellingen? Van Dedem coachte reeds diverse besturen en individuele bestuurders in dit proces en zijn aanpak heeft zich bewezen in de praktijk.

Wij zorgen voor een gezellige en goed verzorgde setting waarin u met gelijkgestemde collega-bestuurders van gedachten kunt wisselen in een ontspannen sfeer. Na afloop krijgt u het boek De Freule mee naar huis.

Details

Doelgroep: pensioenfondsbestuurders en directie uitvoering
Maximaal aantal deelnemers: 12 (excl. organisatie)
Kosten: leden van Actuarieel Podium en relaties van FTE Groep participeren kosteloos.
PE punten: de workshop wordt aangemeld voor het PE punten programma van het AG/AI.
Opzet / programma:

  • Ontvangst met koffie en wat lekkers
  • Korte introductie en uitleg over de workshop
  • Spreker Sameer van Alfen (ongeveer 1 uur)
  • Korte pauze
  • Spreker Coen van Dedem (ongeveer 1 uur)
  • Borrel en napraten (einde programma tussen 18.30 en 19.00)

Over Sameer van Alfen

SameerVan Alfen schreef jarenlang als journalist over de financiële wereld bij de Financiële Telegraaf en FD Pensioen Pro. In 2011 werd zijn aandacht getrokken door een maatschappelijke debacle en een miljoenenverlies in de gemeente Veenendaal. Van Alfen deed hier jarenlang onderzoek naar naast zijn baan en schreef hier uiteindelijk het goed ontvangen boek: “De Freule; Het verhaal van de verdwenen miljoenen” over. Inmiddels is van Alfen fulltime onderzoeksjournalist en uitgever. De Freule bevat een aantal essentiële tips over goed bestuur, vertrouwen, samenwerking, integriteit en de absolute noodzaak voor bestuurders om te begrijpen waar ze mee bezig zijn en hun adviseurs te bevragen en te challengen. Diverse lezers geven aan dat ‘De Freule een boek is dat eigenlijk elke bestuurder in Nederland moet lezen.’

Over Coen van Dedem

Van DedemVan Dedem is een autoriteit op het gebied van governance, vertrouwen en integriteit. Als secretaris van de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen – onder voorzitterschap van Jean Frijns – sprak Van Dedem met vele betrokken uit de pensioensector en daarbuiten over integriteit. Hij linkt integriteit aan vertrouwen en geeft daarmee een nieuwe dimensie aan het begrip integriteit. Van Dedem geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp en recent schreef hij samen met Jos Berkemeijer een artikel over governance bij pensioenfondsen dat werd gepubliceerd in Pensioen Bestuur & Management. Vanuit zijn organisatie DEDEM biedt hij ondersteuning bij de voorbereiding van besluiten, inventarisatie van de rol van vertrouwen in organisaties en de risico’s die daarbij worden gelopen.

Aanmelding

Om u aan te melden stuurt u een korte mail met uw contactgegevens naar info@actuarieelpodium.nl

Opleidingen & Workshops

imageIn de vorige nieuwsbrief kondigden we aan workshops en rondetafels te gaan organiseren en te starten met de opzet van een academy. We zijn zeer verheugd te melden dat we daarin stappen hebben gezet. Hieronder volgt een beschrijving van twee workshops waar we inmiddels praktijkervaring mee hebben opgedaan.

Voor de cursussen worden uiteraard PE-punten aangevraagd. Met deze opleidingen kun je nieuwe bagage en energie opdoen om het gesprek over deze onderwerpen in je eigen omgeving aan te gaan. Op deze manier kun je een bijdrage leveren aan de veranderingen waar we als sector voor staan en werken wij aan onze missie om door verbinden, delen en ontwikkelen de rol van actuarissen als risicomanagers en innovators van een duurzame financiële sector te versterken.

Allereerst hebben we een cursus van een dagdeel over “Pensioen in Europa” en wat dit betekent voor de ontwikkeling van het pensioen in Nederland.  Deze interactieve workshop is verdeeld in drie blokken van ongeveer een uur.

In het eerste blok wordt de Europese context neergezet. Aan de orde komen de historie van de EU, de Europese instellingen, de manier waarop besluitvorming tot stand komt en de relatie met de nationale parlementen. Vervolgens worden de Europa 2020 strategie en het Europese pensioenlandschap geschetst.

Het tweede blok gaat over de manier waarop Europa probeert de lidstaten te helpen pensioenuitdagingen te realiseren. Hierin wordt de Europese pensioenfondsenrichtlijn (IORP) uit 2003 behandeld en het nog lopende proces van de herziening. In dat proces zijn het Groenboek en Witboek over adequate, veilige en houdbare pensioenen van de Europese Commissie cruciaal. Hoe dat zit wordt uit de doeken gedaan. In dit blok wordt ook ingegaan op de rol van de Europese toezichthouder op het gebied van pensioenen en verzekeringen, EIOPA.

In het derde en laatste blok gaan we in op grensoverschrijdend pensioenverkeer binnen Europa. Na een aarzelende start is dit inmiddels zeer actueel geworden met de berichten over een aantal Nederlandse bedrijven die hun pensioenen in België willen onderbrengen of dat reeds hebben gedaan. We schetsen het hoe en waarom van deze ontwikkeling. Dit doen we  onder meer aan de hand van een praktijkcasus.

In ontwikkeling is de cursus ‘Verandering van pensioentijdperk’. Dit is een interactieve cursus van een dag waarin de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, veranderingen in arbeidsverhoudingen en (internationale) wet- en regelgeving worden vertaald naar pensioen en omgekeerd. De huidige ontwikkelingen komen aan bod, het lange termijn perspectief en daarnaast en vooral het proces van verandering, de transitie. Het tot nu toe opgebouwde pensioenkapitaal krijgt daarbij speciale aandacht. Hoe kunnen we dat een plek geven in de ‘nieuwe’ wereld?
Een verkorte versie van deze cursus van één tot twee uur hebben we de afgelopen tijd gebruikt bij verschillende kennissessies. Dat sloeg erg aan. De volledige workshop verwachten we medio mei gereed te hebben.

Talentontwikkeling voor Actuarissen

De rol van de actuaris verandert snel en er worden andere competenties verwacht. Hierdoor is het belangrijk dat de positie van de Actuaris wordt versterkt door meer gerichte profilering en educatie. Binnen de beroepsgroep is veel aandacht voor opleidingen op het gebied van kennis (hard skills), maar minder voor vaardigheden en competenties (soft skills).

Om Actuarissen te faciliteren bij het ontwikkelen van de benodigde competenties en vaardigheden wordt momenteel een Academy opgezet. Actuarieel Podium werkt daarin samen met Falco Valkenburg en Peter de Kuster. Centraal in de opleidingen zal staan: talent- en persoonlijke ontwikkeling op het vlak van leiderschap, communicatie en jezelf neerzetten als merk. De Academy zal puur gericht zijn op Actuarissen. De opleidingen worden verzorgd door toonaangevende Actuarissen die zelf een voorbeeldfunctie hebben. Hun persoonlijke en andere inspirerende verhalen zullen worden opgeschreven door Peter de Kuster in een boek dat de opleidingen zal ondersteunen. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Klik hier om alvast een voorproefje te krijgen.