Draag een Actuaris voor

Zeggen en Van DiepenDe nominatie periode voor Actuaris van het Jaar en Actuarieel Talent van het Jaar is vanaf nu geopend. Vorig jaar kwamen Amba Zeggen en Pim van Diepen als winnaars uit de bus. Wie zou u willen nomineren? Welke Actuaris ziet u als een echt talent? Wie heeft er wat u betreft een bijzondere bijdrage geleverd met maatschappelijke relevantie? Via dit formulier kunt u (anoniem) de Actuaris van uw keuze doorgeven aan de juryleden.

Draag een Actuaris voor

  • Voordragers blijven in alle gevallen anoniem.
  • Probeer uw motivatie zoveel als mogelijk te geven op basis van de beoordelingscriteria. Dit zijn: A. Bijdrage aan het actuariële werkveld; B. Maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid; C. Voorbeeldrol / hoe wordt de rol van Actuaris ingevuld; D. Visie op het vak.

Een Belgisch gat in de Nederlandse pensioendijk

hansjebrinkerWerkgevers die de uitkomsten van de Nederlandse pensioendiscussie niet kunnen of willen afwachten zoeken ‘vluchtroutes’. Regelmatig verschijnen er berichten over Nederlandse bedrijven die hun pensioenen in België willen onderbrengen of dat reeds hebben gedaan. Ruud Junge, vennoot bij Stattler & Waldorff, schetst het hoe en waarom en heeft er een mening over. Lees hier de bijdrage van Ruud.

Vertrouwen in Pensioenfonds centraal

Van DedemDe tijd van een rotsvast vertrouwen in pensioenfondsen hebben we achter ons gelaten. Het gebrek aan vertrouwen bedreigt de continuïteit van ons pensioenstelsel. Wat is het belang van vertrouwen? Hoe maak je vertrouwen waar en hoe bevorder je dit? Coen van Dedem geeft zijn visie hierop. Lees hier het gehele artikel.

Over Van Dedem

Als secretaris van de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen – onder voorzitterschap van Frijns – sprak Van Dedem met vele betrokken uit de pensioensector en daarbuiten over integriteit. Hij linkt integriteit aan vertrouwen en geeft daarmee een nieuwe dimensie aan het begrip integriteit. Van Dedem was een van de sprekers op Actuarisdag 2015. Recent schreef hij samen met Jos Berkemeijer een artikel dat werd gepubliceerd in Pensioen Bestuur & Management. Vanuit zijn organisatie DEDEM biedt hij ondersteuning bij de voorbereiding van besluiten, inventarisatie van de rol van vertrouwen in organisaties en de risico’s die daarbij worden gelopen.

16e editie VSAE congres

VSAEBeste lezer,

Dit jaar zal al weer de zestiende editie van het Actuariaatcongres plaatsvinden.

Zoals sommigen van u reeds weten, streeft het Actuariaatcongres ernaar een fijne lijn te bewandelen tussen het aanbieden van een inhoudelijk uitdagend congres voor zowel de actuariële professional, als tevens de eindfase-student actuariële wetenschappen. Een congres waarbij ervaring en kunde zich vrij mengt met frisse blikken, onder het toeziend oog van vooraanstaande en visionaire sprekers. Ik denk dat de commissie deze traditie uitmuntend heeft nageleefd en dat dit congres de sterke lijn voortzet, die het tot een gegeven hebben gemaakt in de actuariële wereld.

Dit jaar zal het congres in het teken staan van productinnovatie in de actuariële wereld. In navolg van de economische malaise moeten zowel pensioenfondsen als verzekeraars  zich blijven vernieuwen om het hoofd boven water te kunnen houden. ‘Het Vermogen tot Vernieuwen’ zal hierbij essentieel blijken te zijn. Voor een dag zal het Theater Tuschinski te Amsterdam fungeren als platform waarop actuarissen te midden van het art deco hun meningen kunnen delen en discussiëren welke richting het beste ingeslagen kan worden.

Na de afgelopen jaarwisseling is het nieuwe toezichtkader voor verzekeraars in Nederland van kracht geworden en dit zal met de nodige gevolgen gepaard gaan voor de productinnovatie in de verzekeringswereld. Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de individualisering van pensioenen. Zo zal er gekeken worden naar de vermindering in solidariteit door de toename van DC-regelingen en afschaffing van de doorsneepremie systematiek. De vraag is hoe productinnovatie bewerkstelligd kan worden na invoering van Solvency II en hoe de pensioenwereld zich zal ontwikkelen.

U kunt zich bij deze aanmelden via www.actuariaatcongres.nl. Daarnaast kunt u hier de relevante praktische informatie met betrekking tot het congres vinden. Ik hoop op uw kennis, gedachten en creativiteit te kunnen rekenen op 9 maart.

Wessel Schouten, voorzitter Actuariaatcongres 2016

Individuele beleggingspot

Dick StoopIn de discussie rondom het toekomstig pensioenstelsel lijkt er gedeelde visie te ontstaan, we gaan over naar individuele pensioenspaarrekeningen. Daarbij gaan er ook  steeds meer stemmen op om bij een overgang de opgebouwde aanspraken om te zetten in een pensioenkapitaal. Nu zelfs de Pensioenfederatie deze omslag in mindset heeft gemaakt lijkt de weg vrij een dergelijk stelsel met gezwinde spoed sectorbreed te implementeren en daarbij schoon schip te maken met het verleden. Actuaris Dick Stoop waarschuwt in het Financieel Dagblad voor al te snelle conclusies; voordat de omzetting kan worden gemaakt moet de discussie tussen de generaties nog voor eens en voor altijd worden beslecht. Alle bekende aspecten van deze discussie komen daarin terug met daarbij als altijd een centrale plek voor de rekenrente. We zijn benieuwd hoe deze discussie zich ontwikkelt. Lees hier de bijdrage van Dick in het FD.

Back to the Future

back-to-the-future-deloreanOp 11 december a.s. houdt de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) haar jaarlijkse najaarscongres. Het thema is dit jaar: Back to the future: 1985 – 2015 – 2045. Er is een dynamisch programma uitgewerkt.  Net als in de gelijknamige film ga je 30 jaar terug in de tijd én kijk je 30 jaar vooruit. Spreker is onder andere de eerste Actuaris van Jaar Jan Tamerus, Master Actuaris bij PGGM. Hij geeft een lezing over het pensioenstelsel van toen, bezien vanuit het nu. Het congres richt zich verder vooral op de trends en ontwikkelingen, die op ons afkomen en wat die betekenen voor de invulling van onze oudedagsvoorziening.

Dit interessante congres is gratis voor deelnemers van KPS. Ook als je geen deelnemer bent van KPS, heb je de mogelijkheid om met korting het congres bij te wonen en nader kennis te maken met KPS. Klik hier voor meer informatie over het congres en hoe je je kunt inschrijven.

Amba Zeggen Actuaris van het Jaar 2015

PF-29092015-159_iPadTijdens de 4e editie van Actuarisdag is Amba Zeggen AAG, door vakgenoten en een onafhankelijke jury, uitgeroepen tot winnaar van de Actuaris van het Jaar Prijs. Zeggen ontving de prijs uit handen van juryvoorzitter Ronald Latenstein in een uitverkocht Achmea congrescentrum in Zeist. Namens de jury prees Latenstein haar visie op de rol van de actuaris en de overtuigende en verfrissende manier waarop zij de beroepsgroep vertegenwoordigd in het publieke domein.

In haar dankwoord gaf Zeggen aan onverminderd door te gaan met het benadrukken van de verantwoordelijkheid die actuarissen hebben om zich uit te spreken in bijvoorbeeld het pensioendossier. “Onze mening geven en die verdedigen is niet optioneel, met al onze kennis van en betrokkenheid bij dit onderwerp, zijn we het aan onszelf verplicht.” Zeggen is zelfstandig actuaris, riskmanager en docent aan de Amsterdam Business School van de UvA. Elke donderdag verzorgt zij voor de Tros/Avro op radio 1 het financieel/economische nieuws. De andere twee genomineerden voor dit jaar waren Servaas Houben AAG-FIA CFA FRM en Jeroen Tuyp AAG.

PF-29092015-188-bewerkt-2-2_iPadIn de middag stond verder een debatsessie op het programma over ethiek waarin drie door het publiek genomineerde actuarieel talenten in debat gingen met de zaal en de oud winnaars van de Actuaris van het Jaar Prijs. Pim van Diepen MSc AAG (in het midden op de foto) toonde zich het sterkste in het debat en werd door de aanwezigen in de zaal gekozen tot winnaar, hij werd hiermee Actuarieel Talent van het Jaar 2015. De overige genomineerden waren Katrien Antonio en Merijn Schut MSc AAG CFA.

Jaarlijks worden de Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs georganiseerd door het Actuarieel Podium met als doel het verhogen van de maatschappelijke relevantie van actuarissen. Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Actuarieel.

Versterking Actuarieel Podium

Foto - Medewerkers - Gerard van 't Hoff

Beste mensen,

Mijn naam is Gerard van ‘t Hoff. Vanaf 1 februari ben ik toegevoegd aan de staf van het Actuarieel Podium. Ik vind het ontzettend leuk dat ik vanuit deze rol kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze beroepsgroep. Graag stel ik me bij deze aan jullie voor.

Ik ben econometrist, actuaris en coach en vanaf 1992 werkzaam in pensioenland. In al die jaren heb ik in loondienst en als zelfstandige, opdrachten uitgevoerd bij diverse consultants en uitvoerders. Ik ben docent bij het Actuarieel Instituut en bestuurslid van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS). In al mijn activiteiten verbind ik inhoud, mensen en proces.

Visie
Als Actuaris geloof ik dat onze beroepsgroep een wezenlijke bijdrage kan en moet leveren aan de transitie naar een duurzame financiële sector. Het individu is daarbij uitgangspunt. Om volwaardig gesprekspartner te zijn is het nodig wensen en behoeften centraal te stellen. Kijken vanuit de klant en helpen zijn/haar doelen te realiseren door te sturen op mogelijkheden en risico’s. Creatieve, interactieve en inzichtelijke tools helpen om keuzes te maken vanuit betrokkenheid bij de eigen (financiële) toekomst.

Om ‘Verleden’, ‘Hier en Nu’ en ‘Perspectief’ met elkaar te verbinden moet bij de transitie ook de nalatenschap (legacy) uit het verleden meegenomen. Uitdaging hierbij is de veelal in beton gegoten complexe systemen, regelingen en producten samen met de stakeholders te vertalen naar de nieuwe realiteit.

Actuarieel podium in ontwikkeling
Actuarieel Podium werkt aan de maatschappelijke relevantie van actuarissen en het ondersteunen van innovatie door publicaties, de organisatie van bijeenkomsten en de Actuaris van het Jaar Prijs. Door verbinden, delen en ontwikkelen bevorderen we bewustzijn, kennis en vaardigheden.

Gewaardeerde pijlers van het Actuarieel Podium zijn de jaarlijkse Actuarisdag en Actuaris van het Jaar verkiezing. Deze staan ook dit jaar weer op de agenda. Voor de verdere ontwikkeling van het podium gaan we workshops en rondetafels organiseren en starten we de met de opzet van een academy. Daarnaast blijven we jullie uiteraard voeden met prikkelende artikelen en nieuwsbrieven.

Deze initiatieven dragen wat ons betreft bij aan het versterken van de rol van actuarissen als risicomanagers en innovators van een duurzame financiële sector. Als jullie aanvullende wensen of behoeften hebben, laat het weten. Dan gaan we graag met je in gesprek.

Tot ziens op Actuarieel Podium!

Vijftiende editie Actuariaatcongres (VSAE)

VSAE-Banner-2-bij-3Beste lezer,

Dit jaar vindt al weer de vijftiende editie van het Actuariaatcongres plaats.

Zoals sommigen van u reeds weten, streeft het Actuariaatcongres ernaar een fijne lijn te bewandelen tussen het aanbieden van een inhoudelijk uitdagend congres voor zowel de actuariële professional, als tevens de eindfase-student actuariële wetenschappen. Een congres waarbij ervaring en kunde zich vrij mengt met frisse blikken, onder het toeziend oog van vooraanstaande en visionaire sprekers. Ik denk dat de commissie deze traditie uitmuntend heeft nageleefd en dat dit congres de sterke lijn voortzet, die het tot een gegeven hebben gemaakt in de actuariële wereld.

Wij hebben er dit jaar voor gekozen om de jubileum-editie niet om ons, het congres, te laten draaien, maar om datgene wat ons allen uiteindelijk bindt; Nederland. Wij stellen ons de taak een concrete koers uit te leggen voor het Nederlands pensioenstelsel. Een koers die wij tevens zullen uitdragen in een formeel document, want laten we de feiten onder ogen zien; wij zullen op 4 maart met meer dan twee honderd van de knapste koppen uit de sector in een zaal zitten en zullen een aantal van de meest ervaren, maar ook vrijdenkende en vernieuwende sprekers uit de sector te horen krijgen. Voor een dag wordt het Koninklijk Instituut voor de Tropen omgetoverd in een katalysator, waar de actuaris creatief en vrijuit kan zeggen wat er gezegd dient te worden en geen idee of insteek van de hand zal worden gedaan op basis van de gevestigde orde van zaken.

Dit congres staat in het teken van de fundamenten van het Nederlandse pensioensysteem. Waar zijn we nu? Waar moeten we heen? Wat gaat de toekomst ons voor externaliteiten brengen? Om vragen van een dergelijke conceptuele en creatieve aard te kunnen beantwoorden, zal dit congres dezelfde strategie toepassen als eeuwen lang als beste is ondervonden; het simpelweg opperen van ideeën en voorbeelden, het afvuren van prikkels en doen mengen van al dezen. Er zullen blikken over de grenzen worden geworpen en bovendien kritisch naar de toekomst van deze grenzen worden gekeken. Regelgeving vanuit Europese organen zal worden besproken, net als macro-economische, juridische en actuariële visies op de toekomst. Uiteindelijke zullen wij ons bezig houden met de prangende vraag: ‘Welke stappen moeten wij gezamenlijk gaan zetten om, drijvend over de brede rivier van tijd, door oneindig laagland, de laaghangende vruchten te plukken, maar tevens de loerende gevaren te ontwijken.’

U kunt zich bij deze aanmelden via www.actuariaatcongres.nl. Daarnaast vindt u de relevante praktische informatie met betrekking tot het congres. Ik hoop op uw kennis, gedachten en creativiteit te kunnen rekenen op 4 maart

Mark Verhagen, voorzitter Actuariaatcongres 2015