Amba Zeggen Actuaris van het Jaar 2015

PF-29092015-159_iPadTijdens de 4e editie van Actuarisdag is Amba Zeggen AAG, door vakgenoten en een onafhankelijke jury, uitgeroepen tot winnaar van de Actuaris van het Jaar Prijs. Zeggen ontving de prijs uit handen van juryvoorzitter Ronald Latenstein in een uitverkocht Achmea congrescentrum in Zeist. Namens de jury prees Latenstein haar visie op de rol van de actuaris en de overtuigende en verfrissende manier waarop zij de beroepsgroep vertegenwoordigd in het publieke domein.

In haar dankwoord gaf Zeggen aan onverminderd door te gaan met het benadrukken van de verantwoordelijkheid die actuarissen hebben om zich uit te spreken in bijvoorbeeld het pensioendossier. “Onze mening geven en die verdedigen is niet optioneel, met al onze kennis van en betrokkenheid bij dit onderwerp, zijn we het aan onszelf verplicht.” Zeggen is zelfstandig actuaris, riskmanager en docent aan de Amsterdam Business School van de UvA. Elke donderdag verzorgt zij voor de Tros/Avro op radio 1 het financieel/economische nieuws. De andere twee genomineerden voor dit jaar waren Servaas Houben AAG-FIA CFA FRM en Jeroen Tuyp AAG.

PF-29092015-188-bewerkt-2-2_iPadIn de middag stond verder een debatsessie op het programma over ethiek waarin drie door het publiek genomineerde actuarieel talenten in debat gingen met de zaal en de oud winnaars van de Actuaris van het Jaar Prijs. Pim van Diepen MSc AAG (in het midden op de foto) toonde zich het sterkste in het debat en werd door de aanwezigen in de zaal gekozen tot winnaar, hij werd hiermee Actuarieel Talent van het Jaar 2015. De overige genomineerden waren Katrien Antonio en Merijn Schut MSc AAG CFA.

Jaarlijks worden de Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs georganiseerd door het Actuarieel Podium met als doel het verhogen van de maatschappelijke relevantie van actuarissen. Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Actuarieel.

Versterking Actuarieel Podium

Foto - Medewerkers - Gerard van 't Hoff

Beste mensen,

Mijn naam is Gerard van ‘t Hoff. Vanaf 1 februari ben ik toegevoegd aan de staf van het Actuarieel Podium. Ik vind het ontzettend leuk dat ik vanuit deze rol kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze beroepsgroep. Graag stel ik me bij deze aan jullie voor.

Ik ben econometrist, actuaris en coach en vanaf 1992 werkzaam in pensioenland. In al die jaren heb ik in loondienst en als zelfstandige, opdrachten uitgevoerd bij diverse consultants en uitvoerders. Ik ben docent bij het Actuarieel Instituut en bestuurslid van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS). In al mijn activiteiten verbind ik inhoud, mensen en proces.

Visie
Als Actuaris geloof ik dat onze beroepsgroep een wezenlijke bijdrage kan en moet leveren aan de transitie naar een duurzame financiële sector. Het individu is daarbij uitgangspunt. Om volwaardig gesprekspartner te zijn is het nodig wensen en behoeften centraal te stellen. Kijken vanuit de klant en helpen zijn/haar doelen te realiseren door te sturen op mogelijkheden en risico’s. Creatieve, interactieve en inzichtelijke tools helpen om keuzes te maken vanuit betrokkenheid bij de eigen (financiële) toekomst.

Om ‘Verleden’, ‘Hier en Nu’ en ‘Perspectief’ met elkaar te verbinden moet bij de transitie ook de nalatenschap (legacy) uit het verleden meegenomen. Uitdaging hierbij is de veelal in beton gegoten complexe systemen, regelingen en producten samen met de stakeholders te vertalen naar de nieuwe realiteit.

Actuarieel podium in ontwikkeling
Actuarieel Podium werkt aan de maatschappelijke relevantie van actuarissen en het ondersteunen van innovatie door publicaties, de organisatie van bijeenkomsten en de Actuaris van het Jaar Prijs. Door verbinden, delen en ontwikkelen bevorderen we bewustzijn, kennis en vaardigheden.

Gewaardeerde pijlers van het Actuarieel Podium zijn de jaarlijkse Actuarisdag en Actuaris van het Jaar verkiezing. Deze staan ook dit jaar weer op de agenda. Voor de verdere ontwikkeling van het podium gaan we workshops en rondetafels organiseren en starten we de met de opzet van een academy. Daarnaast blijven we jullie uiteraard voeden met prikkelende artikelen en nieuwsbrieven.

Deze initiatieven dragen wat ons betreft bij aan het versterken van de rol van actuarissen als risicomanagers en innovators van een duurzame financiële sector. Als jullie aanvullende wensen of behoeften hebben, laat het weten. Dan gaan we graag met je in gesprek.

Tot ziens op Actuarieel Podium!

Vijftiende editie Actuariaatcongres (VSAE)

VSAE-Banner-2-bij-3Beste lezer,

Dit jaar vindt al weer de vijftiende editie van het Actuariaatcongres plaats.

Zoals sommigen van u reeds weten, streeft het Actuariaatcongres ernaar een fijne lijn te bewandelen tussen het aanbieden van een inhoudelijk uitdagend congres voor zowel de actuariële professional, als tevens de eindfase-student actuariële wetenschappen. Een congres waarbij ervaring en kunde zich vrij mengt met frisse blikken, onder het toeziend oog van vooraanstaande en visionaire sprekers. Ik denk dat de commissie deze traditie uitmuntend heeft nageleefd en dat dit congres de sterke lijn voortzet, die het tot een gegeven hebben gemaakt in de actuariële wereld.

Wij hebben er dit jaar voor gekozen om de jubileum-editie niet om ons, het congres, te laten draaien, maar om datgene wat ons allen uiteindelijk bindt; Nederland. Wij stellen ons de taak een concrete koers uit te leggen voor het Nederlands pensioenstelsel. Een koers die wij tevens zullen uitdragen in een formeel document, want laten we de feiten onder ogen zien; wij zullen op 4 maart met meer dan twee honderd van de knapste koppen uit de sector in een zaal zitten en zullen een aantal van de meest ervaren, maar ook vrijdenkende en vernieuwende sprekers uit de sector te horen krijgen. Voor een dag wordt het Koninklijk Instituut voor de Tropen omgetoverd in een katalysator, waar de actuaris creatief en vrijuit kan zeggen wat er gezegd dient te worden en geen idee of insteek van de hand zal worden gedaan op basis van de gevestigde orde van zaken.

Dit congres staat in het teken van de fundamenten van het Nederlandse pensioensysteem. Waar zijn we nu? Waar moeten we heen? Wat gaat de toekomst ons voor externaliteiten brengen? Om vragen van een dergelijke conceptuele en creatieve aard te kunnen beantwoorden, zal dit congres dezelfde strategie toepassen als eeuwen lang als beste is ondervonden; het simpelweg opperen van ideeën en voorbeelden, het afvuren van prikkels en doen mengen van al dezen. Er zullen blikken over de grenzen worden geworpen en bovendien kritisch naar de toekomst van deze grenzen worden gekeken. Regelgeving vanuit Europese organen zal worden besproken, net als macro-economische, juridische en actuariële visies op de toekomst. Uiteindelijke zullen wij ons bezig houden met de prangende vraag: ‘Welke stappen moeten wij gezamenlijk gaan zetten om, drijvend over de brede rivier van tijd, door oneindig laagland, de laaghangende vruchten te plukken, maar tevens de loerende gevaren te ontwijken.’

U kunt zich bij deze aanmelden via www.actuariaatcongres.nl. Daarnaast vindt u de relevante praktische informatie met betrekking tot het congres. Ik hoop op uw kennis, gedachten en creativiteit te kunnen rekenen op 4 maart

Mark Verhagen, voorzitter Actuariaatcongres 2015

Emerging Technology and Actuarial Practise

Fast Forward 3x2Annmarie Geddes Baribeau schreef een inspirerend artikel in het augustus nummer van Contingencies. Het gaat over de impact van de technologische ontwikkelingen op het actuariaat. Een aantal thought leaders op dit gebied komt aan het woord. De actuariële professie kent haar disruptors – technologische ontwikkelingen die onverwacht oude processen en werkwijzen totaal verdringen. Net als telramen – vroeger een essentieel gereedschap van actuarissen – zullen spreadsheets het gaan afleggen tegen cloudcomputing bijvoorbeeld. Wat brengt de toekomst? Lees hier het hele artikel.

Update ActuarieelPodium

ActuarieelPodium.nlBeste Bezoeker,

De afgelopen maanden hebben voor Social Brothers in het teken gestaan van het verbeteren van het Actuarieel Podium. Na 2 geslaagde edities van de Actuaris van het Jaar verkiezing en bij behorende Actuarisdag werd het tijd dat Actuarieelpodium.nl ook eens een grondige facelift kreeg.

De basis van het Actuarieel Podium zijn de nieuwsberichten, daarom hebben we deze in de nieuwe versie een nog grotere rol gegevens. Met een duidelijk overzicht van de laatste artikelen en een verdeling van de homepage voor de verschillende onderwerpen is de website nu nog overzichtelijker.

Een ander aandachtspunt de afgelopen tijd is de laadsnelheid van de site geweest, door de grote hoeveelheden foto’s werd de website naar verloop van tijd wat trager, met een nieuw platform is de snelheid voor de komende tijd gewaarborgd.

Andere punten zijn de mogelijkheid tot het uploaden van eigen nieuws door de bezoekers van de website en een mooi overzicht van de laatste nieuwsbrieven.

Ik ben erg trots op het eind resultaat maar ben erg benieuwd naar jullie mening!

Veel plezier op Actuarieelpodium.nl

Ad Kok Actuaris van het Jaar 2013

Uitreiking 2013Op de landelijke Actuarisdag is Ad Kok uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2013. Dhr. Kok AAG Hon FIA ontving de prijs in verband met zijn jarenlange inspanningen voor de actuariële beroepsgroep, zowel in nationaal als internationaal verband en zijn belangrijke rol in het vernieuwen van de actuariële opleiding in de jaren ‘90. De jury roemde zijn visie en inspanningen die erop gericht zijn om actuarissen klantgerichter te laten denken en handelen. Voor een publiek van ruim 200 actuarissen, overhandigde voorzitter van de jury, Ronald Latenstein van Voorst, de prijs aan de winnaar. Latenstein sprak over de turbulente tijden waar we momenteel mee te maken hebben en de rol die actuarissen daarin op zich zouden moeten nemen.

Kok sloot zich daarbij aan in zijn dankrede. ́Als actuarissen krijgen we de kans meer naar buiten te treden door uitkomsten te vertalen naar strategie en beleid. De openbare rapportages onder Solvency II worden daarin heel belangrijk. Consultatie daarover vindt nu plaats vanuit EIOPA. Laten we daarin onze stem laten horen want de uitkomst daarvan bepaalt of we een gewaardeerd stafmedewerker op de achtergrond worden of dat we gewaardeerd, zichtbaar en onafhankelijk ons werk kunnen doen. ́

De prijs bestond uit een bronzen sculptuur, een oorkonde en de titel Actuaris van het Jaar 2013. De andere twee genomineerden waren Dr. Angela van Heerwaarden AAG en Falco Valkenburg AAG RBA.

Kok werkt als onafhankelijk adviseur en actuaris. Hiervoor was hij onder meer partner bij KPMG en Towers Watson en concernactuaris bij Aegon en De Amersfoortse (ASR Nederland). Kok is erelid van Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en erelid (Honorary Fellow) van het Institute and Faculty of Actuaries UK. Hij vervulde jarenlang en vervult nog steeds bestuursfuncties bij onder andere het Actuarieel Genootschap, de Groupe Consultatif en de International Actuarial Association (IAA).

De jury van de Actuaris van het Jaar Prijs bestaat uit een afgewogen gezelschap van personen die vanuit verschillende rollen te maken hebben met actuarissen en het actuariële vakgebied. Jaarlijks worden vanuit het publiek actuarissen voorgedragen. De jury beoordeelt deze kandidaten op zaken als bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid, hoe wordt de rol van actuaris ingevuld en visie op het vak. De stem van het publiek telt in belangrijke mate mee in het eindoordeel. Dit jaar stemden ruim 250 vakgenoten op de actuaris van hun keuze.

De Actuarisdag stond dit jaar in het teken van de toekomst van het pensioenstelsel. Verschillende sprekers gaven vanuit hun eigen discipline hun visie op dit thema. Onder hen Dr. Jan Tamerus AAG, Master Actuariaat & ALM bij PGGM, Adviseur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Actuaris van het Jaar 2012. Daarnaast gaven Onno Verstegen, lid raad van bestuur van Delta Lloyd, Erik Lutjens, Hoogleraar Pensioenrecht en Jos Berkemeijer AAG, ervaren bestuurder en ondernemer, hun visie op dit actuele thema. Jeroen Koopmans presenteerde het onderzoek dat LCP heeft uitgevoerd naar de uitvoeringskosten van pensioenen wat dezelfde dag werd gepubliceerd.

De Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs worden jaarlijks georganiseerd door het Actuarieel Podium. Het Actuarieel Podium heeft als doelstelling de zichtbaarheid van actuarissen te verhogen en actuarissen te versterken in hun activiteiten. Het Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Groep.

Genomineerden Actuaris van het Jaar bekend

De genomineerden voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2013 zijn bekend. Het gaat om Dr. Angela van Heerwaarden AAG, Ad Kok AAG Hon FIA en Falco Valkenburg AAG RBA. Vanuit het publiek zijn de afgelopen maanden verschillende kandidaten voorgedragen. De jury heeft deze beoordeeld op basis van een aantal criteria, zoals bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid en visie op het vak. Drie Actuarissen zijn door de jury uiteindelijk genomineerd.

Lees op deze pagina verder over de kandidaten en het verdere verloop.