Pensioen in coöperatief verband

Arnoud RingelbergNederland staat aan de vooravond van een herziening van het pensioenstelsel. Welhaast een historische gebeurtenis. Op 20 februari adviseerde de Sociaal Economisch Raad (SER) aan de Staatssecretaris het model van een ‘Persoonlijk Pensioenvermogen met Collectieve Risicodeling’ (hierna: PPCR). De SER vindt dit een ‘interessante maar onbekende’ optie om een herzien pensioenstelsel langs vorm te geven. Hierdoor ontstaat een efficiënter stelsel met meer keuzevrijheid voor individuen en ondernemingen. Verzekerden moeten zich zo meer eigenaar gaan voelen van hun pensioenvermogen. Auteurs: Arnoud Ringelberg, Dennis Kerkhoven en Onno van Bekkum stellen daar, gebaseerd op de PPCR, een alternatief tegenover waarbij verzekerden daadwerkelijk eigenaar worden. Met de coöperatie als organiserend vehikel en mogelijk een regionale pensioencoöperatie voor ZZP’ers als proeftuin.

<<Lees hier het hele artikel>>

Wij spraken Arnaud Ringelberg vlak voor de publicatie:

Hoe kwam je op het idee om pensioen in coöperatieve vorm te onderzoeken? “In 2012 werkte ik aan mijn thesis voor Bedrijfskunde. Het onderwerp daarvan was governance modellen voor pensioenfondsen. In die tijd kwam ik in contact met Onno van Bekkum, gepromoveerd op het onderwerp coöperaties. In een gesprek met hem over de achtergronden van de coöperatie ontdekten we samen dat coöperaties veel gelijkenissen hebben met pensioenfondsen. In mijn thesis heb ik geopperd om vervolgonderzoek te doen naar de geschiktheid van coöperaties voor uitvoering van pensioenen.

Waarom ging je dan juist nu verder met het concept? “Het idee heeft een paar jaar gesluimerd totdat van Netspar hun voorstel kwam voor de blauwdruk van een pensioenstelselherziening: de persoonlijke pensioenrekening met collectieve risicodekking. Ik ben toen opnieuw gaan nadenken over het concept en kwam tegelijkertijd in contact met Jan Tamerus, onder andere lid van de pensioencommissie gelieerd aan de SER. De SER heeft in het advies van 20 februari aangegeven verder onderzoek te gaan doen naar de geschiktheid van het ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodekking’ als basis voor een stelselvernieuwing. De variant lijkt inhoudelijk sterk op de Netsparvariant. Ik ben begin van het jaar samen met Onno het concept verder gaan ontwikkelen.”

Je noemt de gebiedscoöperatie Rivierenland, wat is daarvan de achtergrond? “Onno bracht mij in contact met Dennis Kerkhoven die bezig is met de opzet van de gebiedscoöperatie Rivierenland. Kort gezegd is deze coöperatie opgezet om binnen de regio Rivierenland een samenwerkingsverband van ZZP’ers en klein MKB op te zetten, algemeen gesteld om gemeenschappelijk voordeel te behalen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de regio. In combinatie met de SER variant voor een stelselvernieuwing die ik zojuist noemde, denken wij de coöperatie uit te kunnen breiden met pensioenuitvoering. Juist de coöperatie biedt uitstekende mogelijkheden om eigendomsrechten helder te organiseren en leden van de coöperatie voldoende zeggenschap over hun persoonlijke én collectieve pensioenpot te geven. Er zit toch een collectief tintje aan vanwege de gewenste risicodekking. Hoe dit technisch uitgevoerd kan worden zoeken we in de komende weken verder uit. We zijn blij dat we actuaris Marc Simon Visser aan ons team hebben kunnen toevoegen om te helpen bij het inhoudelijke werk.”

<<Lees hier het hele artikel>>