Missie

“Wij geloven dat actuariële professionals een sleutelrol kunnen vervullen op weg naar een duurzame financiële sector. Het actief invullen van deze rol vraagt om maatschappelijke zichtbaarheid, bestuurlijke vertegenwoordiging, politieke betrokkenheid en innovatieve bijdragen.

Actuarieel Podium werkt aan de maatschappelijke relevantie van actuarissen en het ondersteunen van innovatie door publicaties, de organisatie van bijeenkomsten en de Actuaris van het Jaar en Actuarieel Talent van het Jaar Prijs.

Door verbinden, delen en ontwikkelen bevorderen we bewustzijn, kennis en vaardigheden. Hiermee versterken we de rol van actuarissen als risicomanagers en innovators van een duurzame financiële sector.”

Activiteiten

Elk jaar in september / oktober organiseert het Actuarieel Podium de Actuarisdag met daaraan gekoppeld de Actuaris van het Jaar Prijs. De Actuarisdag staat jaarlijks in het teken van kennisoverdracht en dialoog met vakgenoten. De dag wordt aangemeld voor het PE punten programma van het Actuarieel Genootschap (6 punten).

Vast onderdeel van de Actuarisdag is de verkiezing van de Actuaris van het Jaar. Voor de jaarlijkse toekenning van de Actuaris van het Jaar Prijs komen die actuarissen in aanmerking die een bijzondere bijdrage, met substantiële en aantoonbare maatschappelijke relevantie hebben geleverd, aan de ontwikkeling en/of toepassing van het actuariaat of het financieel riskmanagement.

We organiseren op kleine schaal per jaar een aantal workshops, bijeenkomsten en opleidingen gericht op specifieke relevante onderwerpen. Gedurende het gehele jaar wordt alle informatie over de diverse initiatieven gedeeld op deze site en worden regelmatig mailings verstuurd. Daarnaast verschijnen op de website columns, nieuwsberichten, publicaties en interviews.