Pensioenstelsel: aanpassing niet de oplossing

Alec profielfoto kleur kleinNu pensioen een hot item is geworden voor politiek en media en opnieuw afstempelen dreigt zien we steeds meer oproepen om ons pensioenstelsel maar snel te veranderen. Er wordt gesuggereerd dat dat een verbetering zou geven in de transparantie, de tekorten zou wegblazen of zelfs kortingen zou voorkomen. Actuaris Alec Balledux reageerde op zo’n oproep in de Telegraaf om de politiek maar snel te laten ingrijpen.

“Door links te gaan rijden lossen we het fileprobleem niet op en door van pensioensysteem te veranderen lossen we de papieren pensioentekorten of de lage rentestanden niet op. Elk pensioensysteem heeft last van lage veronderstelde toekomstige rentes. De nuchtere waarheid is dat als we in deze tijden van idioot lage rentes van pensioensysteem veranderen, de ouderen sterk worden benadeeld en niet alleen direct 10-15% gekort worden maar ook een te lage individuele pensioenpot meekrijgen. Voor deelnemers heeft een overgang op het nieuwe stelsel ook nog als nadeel dat ze 50% minder pensioen op zullen bouwen als het fiscale stelsel niet wordt gemoderniseerd. Maar daar wordt door de overheid met geen woord over gerept. Bovendien maskeren die nieuwe stelsels het probleem (dat blijft bestaan) en leggen het renterisico bij de deelnemer. Kortom, een stelselaanpassing nu is voor verreweg de meeste deelnemers aan pensioenregelingen sterk nadelig.

De nuchtere conclusie is dat het vooralsnog juist beslist niet opportuun is om van pensioensysteem te veranderen. Daarvoor dienen eerst de dekkingsgraden en de rentestanden te zijn hersteld en adequate aanpassingen aan het fiscale stelsel te zijn gedaan.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *