Versterking Actuarieel Podium

Foto - Medewerkers - Gerard van 't Hoff

Beste mensen,

Mijn naam is Gerard van ‘t Hoff. Vanaf 1 februari ben ik toegevoegd aan de staf van het Actuarieel Podium. Ik vind het ontzettend leuk dat ik vanuit deze rol kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze beroepsgroep. Graag stel ik me bij deze aan jullie voor.

Ik ben econometrist, actuaris en coach en vanaf 1992 werkzaam in pensioenland. In al die jaren heb ik in loondienst en als zelfstandige, opdrachten uitgevoerd bij diverse consultants en uitvoerders. Ik ben docent bij het Actuarieel Instituut en bestuurslid van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS). In al mijn activiteiten verbind ik inhoud, mensen en proces.

Visie
Als Actuaris geloof ik dat onze beroepsgroep een wezenlijke bijdrage kan en moet leveren aan de transitie naar een duurzame financiële sector. Het individu is daarbij uitgangspunt. Om volwaardig gesprekspartner te zijn is het nodig wensen en behoeften centraal te stellen. Kijken vanuit de klant en helpen zijn/haar doelen te realiseren door te sturen op mogelijkheden en risico’s. Creatieve, interactieve en inzichtelijke tools helpen om keuzes te maken vanuit betrokkenheid bij de eigen (financiële) toekomst.

Om ‘Verleden’, ‘Hier en Nu’ en ‘Perspectief’ met elkaar te verbinden moet bij de transitie ook de nalatenschap (legacy) uit het verleden meegenomen. Uitdaging hierbij is de veelal in beton gegoten complexe systemen, regelingen en producten samen met de stakeholders te vertalen naar de nieuwe realiteit.

Actuarieel podium in ontwikkeling
Actuarieel Podium werkt aan de maatschappelijke relevantie van actuarissen en het ondersteunen van innovatie door publicaties, de organisatie van bijeenkomsten en de Actuaris van het Jaar Prijs. Door verbinden, delen en ontwikkelen bevorderen we bewustzijn, kennis en vaardigheden.

Gewaardeerde pijlers van het Actuarieel Podium zijn de jaarlijkse Actuarisdag en Actuaris van het Jaar verkiezing. Deze staan ook dit jaar weer op de agenda. Voor de verdere ontwikkeling van het podium gaan we workshops en rondetafels organiseren en starten we de met de opzet van een academy. Daarnaast blijven we jullie uiteraard voeden met prikkelende artikelen en nieuwsbrieven.

Deze initiatieven dragen wat ons betreft bij aan het versterken van de rol van actuarissen als risicomanagers en innovators van een duurzame financiële sector. Als jullie aanvullende wensen of behoeften hebben, laat het weten. Dan gaan we graag met je in gesprek.

Tot ziens op Actuarieel Podium!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *